nyomtat

megoszt

Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből
VARGA E. ÁRPÁD
Katalóguscédula:
Cím: Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből
Szerző: VARGA E. ÁRPÁD

Megjelenési adatok:
Püski, Budapest, 1998
Kategória: ALAPKÖNYVTÁRAK
Témakör: demográfia
Tárgyszó: demográfia, Erdély népesedéstörténete, nemzetiségi kérdés, történeti demográfia
Műfaj: tanulmányok
ISBN: ISBN: 963 9188 01 8
Teljes kötet letöltése: [pdf, 5161.5k]
Tartalom:
BEVEZETÉS [pdf, 86.2k]

I. NÉPSZÁMLÁLÁSOK A JELENKORI ERDÉLY TERÜLETÉN [pdf, 1290.1k]

NÉPSZÁMLÁLÁSOK A JELENKORI ERDÉLY TERÜLETÉN. Jegyzetek Erdély és a kapcsolt részek XX. századi nemzetiségi statisztikájának történetéhez
Népszámlálások Magyarországon az első világháború előtt
Népszámlálások az Ókirályságban
1919 – A párizsi békekonferencia elé terjesztett román memorandum
1919 – Az erdélyi Kormányzótanács népösszeírása
1920 – A „Dicţionarul”
1923 – Népszámlálás helyett népszámítgatás
Az 1927. évi belügyminisztériumi „népszámlálás”
1930 – Az első valódi népszámlálás a háború után
1941 – Két népszámlálás egy esztendőben
1948 – Az első „népi demokratikus” népszámlálás
Népszámlálások 1956-1992 között

Nyárády R. Károly: AZ 1977. ÉVI ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁS EREDMÉNYEINEK KIÉRTÉKELÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A NEMZETISÉGI ÉS ANYANYELVI VISZONYOKRA
Az 1977. évi nemzetiségi statisztika új vonásai
A népesség „nemzetiség és anyanyelv” szerint
Az erdélyi megyék népessége „nemzetiség és anyanyelv” szerint 1977-ben

AZ 1977. ÉVI ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL AZ ÚJABB ADATKÖZLÉSEK TÜKRÉBEN
Az 1977. évi népszámlálási kötet adatai a véglegesített közléssel egybevetve
Az 1977. évi népszámlálási kötet a nemzeti homogenizáció szolgálatában
A véglegesített adatok hitelességéről
A nemzetiségüktől eltérő anyanyelvűek számai az erdélyi megyékben 1977-ben
A nemzetiségüktől eltérő anyanyelvűek, illetőleg az anyanyelvüktől eltérő nemzetiségűek országos számadatai 1956–1992 között
Az 1977. évi népszámlálás a román nemzetiségstatisztikában

II. FEJEZETEK A JELENKORI ERDÉLY NÉPESEDÉSTÖRTÉNETÉBŐL [pdf, 1149k]

A NÉPESSÉG FEJLŐDÉSE, AZ ETNIKAI ÉS FELEKEZETI VISZONYOK ALAKULÁSA A JELENKORI ERDÉLY TERÜLETÉN 1869–1920 KÖZÖTT120
Főbb demográfiai források
A népesség nagysága és fejlődése 1869 és 1920 között
Nemzetiségi népességfejlődés és a magyarság lélekszámának alakulása 1869 és 1920 között

NEMZETISÉGI NÉPESSÉGFEJLŐDÉS ÉS A MAGYARSÁG LÉLEKSZÁMÁNAK ALAKULÁSA ERDÉLYBEN 1920 ÉS 1995 KÖZÖTT

VÁROSODÁS, VÁNDORLÁS, NEMZETISÉG
Adatok és szempontok az erdélyi városi térségek etnikai arculatváltásának vizsgálatához
A városi népesség fogalma a román településstatisztikában
A városodás országos adatai
A városodás erdélyi adatai
Az etnikai tagolódás változásai
A regáti népesség Erdélybe áramlása a népmozgalmi kimutatások tükrében
A regáti betelepedésről a népesség születési hely szerinti statisztikája alapján
A regáti bevándorlás területi megoszlása az 1977. évi népszámlálás születési hely szerinti statisztikájában
1977–1992 között
A regáti bevándorlás és területi megoszlása az 1992. évi népszámlálás születési hely szerinti statisztikájában

III. AZ 1992. ÉVI ROMÁNIAI NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL [pdf, 1388.5k]

HITELES VAGY HARCI STATISZTIKA?
Az 1992. januári romániai népszámlálás kérdőjelei

AZ ERDÉLYI MAGYARSÁG LÉLEKSZÁMÁRÓL
Az erdélyi magyarság természetes szaporulata 1956–1992 között
Az elvándorlás
Az 1992. évi népszámlálás előzetes felekezeti adatközlésének néhány tanulsága
Homogén nemzetiség?
Kérdéseinkre az 1992. évi népszámlálás végleges adatközlése adhat választ
Kiegészítő megjegyzések a legfrissebb adatok ismeretében

A ROMÁNIAI MAGYARSÁG FŐBB DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐI AZ 1992. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS EREDMÉNYEI ALAPJÁN

A NEMZETISÉGEK ISKOLÁZOTTSÁGA ROMÁNIÁBAN AZ 1992. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS IDEJÉN
A népesség iskolai végzettsége
Az iskolás korúak részvétele az oktatásban
A nemzetiségi oktatás

A CSALÁDOK NEMZETISÉGI ÉS FELEKEZETI ÖSSZETÉTELE ROMÁNIÁBAN AZ 1992. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS EREDMÉNYEI ALAPJÁN
A családok összetétele nemzetiség szerint
A családok összetétele felekezet szerint

IV. ERDÉLYI NÉPSZÁMLÁLÁSI IDŐSOROK ROMÁN NYELVEN [pdf, 267.8k]
AZ 1850. ÉVI ERDÉLYI NÉPSZÁMLÁLÁS ROMÁN NYELVEN
AZ 1857. ÉVI ERDÉLYI NÉPSZÁMLÁLÁS ROMÁN NYELVEN

FÜGGELÉK [pdf, 736k]
A jelenkori Erdély népességének etnikai és felekezeti tagolódása 1850–1992 között. Megyénkénti adatsorok
A szöveg közti táblázatokhoz és a táblamellékletekhez felhasznált források