nyomtat

megoszt

Népismereti dolgozatok 1994
szerkesztette Dr. KÓS KÁROLY, Dr. FARAGÓ JÓZSEF
Katalóguscédula:
Cím: Népismereti dolgozatok 1994
Szerző: szerkesztette Dr. KÓS KÁROLY, Dr. FARAGÓ JÓZSEF

Megjelenési adatok:
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1994
Kategória: NÉPISMERETI DOLGOZATOK (Kriterion Könyvkiadó)
Témakör: néprajz
Műfaj: tanulmányok
Teljes kötet letöltése: [pdf, 13882.8k]
Tartalom:
Előszó [pdf, 128.8k] [doc, 41k]
*

Ferenczi István: Eltűnt falvak nyomában [pdf, 196.5k] [doc, 118.8k]
Garda Dezső: A gyergyói tutajozás társadalomrajzához [pdf, 180.5k] [doc, 107.5k]
Imreh István: A háromszéki Hilib törvényei 1829‒1830 [pdf, 220.8k] [doc, 138.2k]
*

Vita Zsigmond: Tápláléknövények gyűjtögetése Nagyenyed környékén [pdf, 149.7k] [doc, 54.3k]
Zsigmond József: A népi vadfogás emlékei a Felső-Maros mentén [pdf, 764.8k] [doc, 1367.6k]
Wilhelm Sándor: Hagyományos halászat az Érmelléken [pdf, 1314.1k] [doc, 2151.4k]
Molnár Kálmán: Székelyszentmiklósi kézirat a lovak betegségéről [pdf, 191.8k] [doc, 183.8k]
Dr. Kós Károly: Népi földművelés a Mezőségen [pdf, 1502k] [doc, 2428.4k]
Csergő Bálint: Mértékegységek és mérőeszközök századunk húszasharmincas éveiben Küküllőkeményfalván [pdf, 695.2k] [doc, 779.3k]
Nagy Ödön: Természetbeni fizetési formák Havadon [pdf, 210k] [doc, 137.2k]
Bíró Donát: A régeni országos vásárok [pdf, 1043.9k] [doc, 2457.6k]
Gub Jenő: Népi időjóslás a Sóvidéken [pdf, 187.6k] [doc, 115.2k]
Portik Irén: Két nagyanyám időjósló mondókái [pdf, 218.2k] [doc, 174.6k]
Tarisznyás Márton: A tűz és a tűzoltás Gyergyó hagyományos népéletében [pdf, 182.8k] [doc, 110.1k]
Kardalus János: A csíki pásztorok fakürtje [pdf, 307.5k] [doc, 301.6k]
István Lajos: Jeles napok Korondon [pdf, 252.9k] [doc, 223.2k]
Boldizsár Zeyk Imre: Névnapok és jeles napok Tordaszentlászlón [pdf, 241.5k] [doc, 200.2k]
Zakariás Erzsébet: A születés körüli néphagyományok Erdővidéken [pdf, 205.4k] [doc, 135.7k]
Burus János: Temetkezési szokások a Kis-Küküllő menti Pipén [pdf, 1700.7k] [doc, 2589.2k]
Ráduly János: Az 1873. évi kolerajárvány emlékezete Kibéden [pdf, 156.5k] [doc, 100.4k]
Seres András: Moldvai csángó garabonciások [pdf, 215.8k] [doc, 132.6k]
*

Faragó József: A romániai magyar folklórkiadás újabb évei 1978‒1984 [pdf, 133.5k] [doc, 75.8k]
Könczei Csilla: Könczei Ádám (1928‒1983) néprajzi munkásságának bibliográfiája [pdf, 148.8k] [doc, 56.3k]
Képmellékletek [pdf, 2857.4k]