nyomtat

megoszt

Gazdasági sérelmeink és kívánságaink.
Katalóguscédula:
Cím: Gazdasági sérelmeink és kívánságaink.

Megjelenési adatok:
Erzsébet nyomda, Dicsőszentmárton I—IV. köt.
Kategória: A SZÉKELYFÖLDRE VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI TERVEK (Összeállította: Bárdi Nándor és Tóth-Bartos András)
Tartalom:
GAZDASÁGI SÉRELMEINK ÉS KÍVÁNSÁGAINK I. Az Országos Magyar Párt Közgazdasági Szakosztályának Gyergyószentmiklóson, 1926. évi okt. 9-én tartott üléséből. 1926, 174 p. [pdf, 1945.7k]

Elnöki megnyitó – Gyárfás Elemér [pdf, 176k]
A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái – Molnár Imre [pdf, 181.9k]
Az agrárvámok. A gabona- és állatkereskedelem akadályai. A mezőgazdasági adóügy s a földadókataszter – Török Bálint [pdf, 245k]
A mezőgazdasági szakoktatás – Cs. Lázár László [pdf, 188k]
Az agrárreformmal kapcsolatban még megoldandó kérdések – Dr. Szász Ferenc [pdf, 296.7k]
Az erdélyi magyarság mezőgazdasági organizációinak kiépítése – Dr. Nagy Endre [pdf, 218.3k]
A gazdahitel – Bárdos Péter [pdf, 135.6k]
A Gazdasági és Hitelszövetkezetek szerepe és feladata – Dr. Ferencz József [pdf, 148.1k]
Szőlőgazdaság, bortermelés és borértékesítés – Dr. Kotzó Jenő [pdf, 150.3k]
Az erdőgazdaság problémái, különös tekintettel az erdőkisajátításokra – Dr. László Dezső [pdf, 195.4k]
A kereskedelmi és iparkamarákról szóló törvény kritikája – Sz. Szakáts Péter [pdf, 168.1k]
Az egységes új ipartörvénnyel szemben támasztott kívánságaink – Szabó Károly [pdf, 179.7k]
A magyar iparososztály megszervezése. A kisipari hitel – Szabó Béni [pdf, 114.2k]
Az ipari szakoktatás kérdése – Csiszár Lajos [pdf, 173.1k]
A kontármunka elleni védekezés – Részegh Viktor [pdf, 98.8k]
A nagyipar főbb problémái – Dr. Lakatos Sándor [pdf, 167.7k]
A pénzügyi válság s a leu stabilizációja. A likvidációs kérdések. A hadikölcsön probléma – Gyárfás Elemér [pdf, 186.5k]
A kereskedelem szabadsága – Dr. Roth Hugó [pdf, 162k]
Jegyzőkönyv [pdf, 197k]
Tartalomjegyzék [pdf, 132.2k]


GAZDASÁGI SÉRELMEINK ÉS KÍVÁNSÁGAINK II. Az Országos Magyar Párt Közgazdasági Szakosztályának Székelyudvarhelyen, 1928. október 13-án tartott gyűléséből. 1929, 188 p. [pdf, 2601.2k]

Előszó ‒ Gyárfás Elemér [pdf, 123.4k]
A pénz stabilizációja, a külföldi kölcsön, a külföldi hitelek s ezek befolyása gazdasági helyzetünkre s a pénzügyi válságra ‒ Gyárfás Elemér [pdf, 272.3k]
A magyar pénzintézetek együttműködése a többi gazdasági és társadalmi szervezetekkel ‒ Dr. Balogh Elek [pdf, 256.1k]
A hiteléletet megbénító igazságszolgáltatási bajok. (Csődtörvény, bíróhiány, igazságszolgáltatás lassúsága, telekkönyvi bizonytalanság) ‒ Dr. Lerner Sándor [pdf, 233.5k]
A kereskedelem szabadságát sértő rendelkezések. (Cégtáblaadó, spekulatörvény, stb. ) ‒ Kabos Ármin [pdf, 207k]
A kereskedelmi és iparkamaráknál szenvedett sérelmeink és az iparkamarák küszöbön álló újraválasztására vonatkozó intézkedések ‒ Dr. Zágoni István [pdf, 198.6k]
A gyáripar helyzete és főbb sérelmei ‒ Dr. Hexner Béla [pdf, 200.9k]
A kézműipar helyzete és főbb sérelmei. Az Ipartestületek Országos Szövetségének 1928. szept. 8-iki kongresszusán leszögezett főbb követelések ‒ Szabó Béni [pdf, 256.9k]
Az ipari szakoktatás, különös tekintettel a középiskolák reformjára ‒ Csiszár Lajos [pdf, 208.9k]
A mezőgazdasági kamarák eddigi működéséről szerzett tapasztalataink s azok küszöbön álló újjáválasztására való felkészülés. Az agrárreformmal kapcsolatosan még megoldásra váró kérdések ‒ Dr. Abrudbányai Ede [pdf, 245.1k]
A gabonaértékesítés akadályai. Az export-illetékek és szállítási nehézségek. A gabona-standardizálási törvény. Az állattenyésztés és állatkereskedelem ‒ Török Bálint [pdf, 126.8k]
Az erdélyi magyarság mezőgazdasági organizációinak kiépítése ‒ Mikó László [pdf, 264k]
A székelyföldi közbirtokosság szervezése ‒ Dr. Csiby Andor [pdf, 181.6k]
Mit tehetünk kisgazdáink többtermelése érdekében? ‒ Dr. Szász Ferenc [pdf, 195.8k]
Gyárfás Elemér szakosztályi elnöknek a hozott határozatokat bemutató beszéde az október 14-iki nagygyűlésen [pdf, 154.7k]
Az 1928 október 13-iki nyilvános közgazdasági gyűlés jegyzőkönyve [pdf, 204k]
Bajaink és tennivalóink ásványvizeink hasznosítása terén ‒ Bányai János [pdf, 141.5k]
Tartalomjegyzék [pdf, 137k]


GAZDASÁGI SÉRELMEINK ÉS KÍVÁNSÁGAINK III. Az Országos Magyar Párt Közgazdasági Szakosztályának Szatmáron, 1930. okt. 25-én tartott nyilvános gyűléséből. 1930, 427 p. [pdf, 3489.6k]

Elnöki megnyitó. Gyárfás Elemér szakosztályi elnök [pdf, 195.5k]
A magyar iparos-osztály megszervezése. Előadó: Reinhart
Gyula, az Ipartestületek Orsz. Szövetségének elnöke, Arad [pdf, 155.8k]
Ipari szakoktatás. Előadó: Csiszár Lajos építész, Marosvásárhely [pdf, 145.6k]
A munkakamarákra vonatkozó törvény. Előadó: Dr. Lakatos Sándor, a Munkaadók Szöv. főtitkára, Marosvásárhely [pdf, 152.7k]
Az iparosság adóterhei. Előadó: Szabó Béni szűcsmester,
országgyűlési képviselő, Brassó [pdf, 228.4k]
A nagyipar főbb problémái és országos válsága. Előadó:
Hexner Béla okl. vegyészmérnök, Kolozsvár [pdf, 171.7k]
A szociális biztosítás kérdése. Előadó: Dr. Lakatos Sándor, a Munkaadók Szövetségének főtitkára, Marosvásárhely [pdf, 168.9k]
A munkásbiztosítási törvénynek a mezőgazdaságot érintő
rendelkezései. Előadó: Dr. Eőry István, Magyarigen [pdf, 176.4k]
A megalkotandó egységes új ipartörvényre vonatkozó kívánságaikhoz. Előadó: Dr. Bernád Ágoston ügyvéd,
Kolozsvár [pdf, 165.4k]
A közszállításokban és közmunkákban való részesedés. Előadó: Csiszár Lajos építész, Marosvásárhely [pdf, 199k]
A pénzügyi válság, a tőkehiány és a kamatlábpolitika. Előadó: Dr. Gyárfás Elemér szenátor [pdf, 384.2k]
Az erdélyi magyar vidéki pénzintézetek helyzete. Előadó:
Dr. Balogh Elek, v. orsz. képv., a Kisegítő Tkptár vezérigazgatója, Torda [pdf, 347.7k]
Az Erdélyi Magyar Földhitelintézet szervezése, feladatai és
működési köre. Előadó: Báró Jósika János orsz. képv. [pdf, 213.6k]
Hitelszövetkezeti szervezetünk Erdélyben. Előadó: Gróf
Bethlen László, a Hitelszövetkezetek Szövetségének
igazgatója [pdf, 233.7k]
A Hangya Szövetkezetek helyzete, feladata és jövője. Előadó: Dr. Gazda Kálmán, a Hangya-Központ alelnöke [pdf, 121.5k]
A biztosítás jelentősége kisebbségi gazdasági életünk szempontjából és a Minerva Biztosító R.-T. Előadó: Sándor
Béla, a Minerva Biztosító R.-T. vezérigazgatója [pdf, 148.1k]
A kereskedelmi és iparkamarák kérdése. Előadó: Dr. Lakatos Sándor, a Munkaadók Szövetségének főtitkára, Marosvásárhely [pdf, 146.2k]
A kereskedelem szabadságát és fejlődését akadályozó jelenségek. Előadó: Kun Richárd, a Kereskedők Szövetségének elnöke [pdf, 210.6k]
A kereskedelem adóterhei és az adótörvény reformja. Előadó: Endre Károly, a Kereskedők Országos Szövetségének főtitkára [pdf, 111.8k]
A kiskereskedők sérelmei és kívánságai. Előadó: Dr. Barabás Andor, fűszerkereskedő, Sepsiszentgyörgy [pdf, 169.3k]
A hitéletet megbénító igazságszolgáltatási bajok. Előadó:
Dr. Parecz Béla ügyvéd, az aradi Ügyv. Kamara v.
elnöke, orsz. képv. [pdf, 184.3k]
A hadikölcsönkötvények beváltása. A magyar postatakarékpénztári betétek kifizetése. Előadó:
 Dr. Parecz György, az Erdélyi Bankszindikátus titkára. [pdf, 214k]
A középeurópai gabona-válság és Románia gazdái. Az Orsz.
Magyar Párt szatmári nagygyűlésére irta: Dr. Szász Ferenc [pdf, 184.3k]
Az állattenyésztés és állatkereskedelem problémái. Előadó: Desbordes Ernő földbirtokos, volt orsz. képviselő [pdf, 151.6k]
A mezőgazdasági szakoktatás. Előadó: Dr. Abrudbányai Ede országgyűlési képviselő [pdf, 157.6k]
A szöllőgazdaság és borértékesítés. Előadó: Horváth Pál vezérigazgató, Nagyenyed [pdf, 127.4k]
A szeszgyártás és szeszkereskedelem. Előadó: Dr. Szöllősi [pdf, 169.6k]
Az erdőgazdaság főbb problémái és az új erdőkezelési törvény ismertetése és kritikája. Előadó: Szűcs Elemér, a
Bethlen-kollégium, Nagyenyed város és az erdélyi kath.
püspökség erdőtanácsa [pdf, 198.5k]
A székelyföldi közbirtokosságok megszervezése és főbb
problémái. Előadó: Dr. Kovács Károly ügyvéd, Csikszereda [pdf, 140.4k]
Mezőgazdasági organizációink kiépítése. Előadó: Mikó
László földbirtokos, Nyárádszentlászló [pdf, 169.1k]
A Mezőgazdasági Kamarák új törvénye. Előadó: Dr. Nagy
Endre, Gazdasági Egylet titkára, Dés [pdf, 198k]
Válságok viharában. Gyárfás Elemér beszéde az Országos 
Magyar Pártnak Szatmáron, 1930. október 26-án tartott nagygyűlésén [pdf, 157.6k]
Jegyzőkönyv [pdf, 174.4k]
Az agrárreform és az agrárreformmal kapcsolatban megoldásra váró kérdések. Előadó: Dr. Oberding József
György okl. közgazda, Kolozsvár [pdf, 1131.8k]
Tárgymutató [pdf, 96.7k]


GAZDASÁGI SÉRELMEINK ÉS KÍVÁNSÁGAINK IV. Az Országos Magyar Párt Közgazdasági Szakosztályának Marosvásárhelyen, 1933. júl. 1-én tartott nyilvános gyűléséből. 1933, 86 p. [pdf, 1256k]

Előszó. Gyárfás Elemér szakosztályi elnöknek a határozati javaslatokat
 beterjesztő beszéde az O. M. P. Marosvásárhelyen 1933 július 2-án tartott nagygyűlésen [pdf, 164.9k]
A bizalmi válság leküzdése. Előadó: Petrovay Tibor [pdf, 171.7k]
A hitelszövetkezeti élet újjászervezése. Előadó: Dr. Borbély Lajos
ügyvéd, Nagyvárad [pdf, 153.4k]
Az erdélyi magyar gazdasági és hitelszervek egységes irányítása. Előadó: Vargha László, Nagyvárad [pdf, 205k]
A termelés és értékesítés megszervezése. Előadó: Dr. Oberding 
József, Kolozsvár [pdf, 140.6k]
Az adósságrendező törvények. Előadó: Dr. Vajda Béla [pdf, 191.2k]
Jegyzőkönyv a Közgazdasági Szakosztály 1938 július 1-i nyilvános gyűléséről [pdf, 354.5k]
Tartalomjegyzék [pdf, 91.4k]