nyomtat

megoszt

HITEL - Kolozsvár 1935–1944. II. kötet. Tanulmányok, repertórium
ZÁHONY ÉVA (szerk.)
Katalóguscédula:
Cím: HITEL - Kolozsvár 1935–1944. II. kötet. Tanulmányok, repertórium
Szerző: ZÁHONY ÉVA (szerk.)

Megjelenési adatok:
Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991
Nyelv: magyar
Kategória: MÁS KÖNYVEK
Műfaj: tanulmányok
ISBN: 963 02 8761 7
Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a repertóriumot összeállította Záhony Éva. Irodalmi vezető: Albert Tibor.
Tartalom:
Belső borító [pdf, 63.7k]
Tartalom [pdf, 67.7k]

TÁRSADALOMKUTATÁS - TÁRSADALOMSTATISZTIKA, SZOCIOGRÁFIA
Szabó Zoltán: A társadalomkutatás célja [pdf, 10.7k]
Szabó T. Attila: A transylvan magyar társadalomkutatás [pdf, 293.3k]
R. Szeben András: Transylvania népmozgalma [pdf, 502.3k]
Nagy András: Egészségpolitikai vázlat [pdf, 233.9k]
Vita Sándor: Tallózás az 1930. évi román népszámlálás köteteiben [pdf, 537.9k]
Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság történeti számadatai [pdf, 340.2k]
Oberding József György: A vándorló bukovinai magyarok [pdf, 221.1k]
Oberding József György: A bukovinai magyar népcsalád helyzetképe [pdf, 268.3k]
Parajdi Incze Lajos: Székelyföld az országépítésben [pdf, 149.1k]
Venczel József: Csík népe és népesedési viszonyai [pdf, 274.8k]
Nagy Ödön: Szórvány és beolvadás [pdf, 277.6k]
Molter Péter: Falukutatás Bálványosváralján (Részlet) [pdf, 244.7k]

ERDÉLY ÉS NÉPEINEK TÖRTÉNETE
Mályusz Elemér: A magyarság a középkori Erdélyben [pdf, 208.6k]
Juhász István: Az erdélyi fejedelemség társadalmi tényezői [pdf, 156.7k]
Bözödi György: A székely társadalom 1848-ban [pdf, 238.6k]
Deér József: Állam és nemzetiség a régi Magyarországon [pdf, 145.4k]
Makkai László: Észak-Erdély nemzetiségi viszonyainak kialakulása [pdf, 343.9k]
Pukánszky Béla: Szászok a magyarság és a románság közt [pdf, 161.4k]
Entz Géza: Szász író Erdély történelméről [pdf, 186.8k]
Gáldi László: Kolozsvár és a magyar — román művelődési kapcsolatok [pdf, 150k]

A ROMÁN NÉP TÖRTÉNETE
Makkai László: Balkáni és magyar elemek a magyarországi román társadalomfejlődésben [pdf, 362.9k]
Szabó T. Attila: A románok újabb kori erdélyi betelepülése [pdf, 183.3k]
Tamás Lajos: A román nép és nyelv kialakulása [pdf, 250.2k]
Kniezsa István: A román őshaza kérdése és a román nyelvatlasz [pdf, 150.2k]
I. Tóth Zoltán: Cotorea Gerontius és az erdélyi román nemzeti öntudat ébredése [pdf, 196.9k]
Domokos Sámuel: A pesti Luceafărul írói köre [pdf, 150.4k]
Juhász István: Az új értelmű román nacionalizmus [pdf, 235.5k]
Makkai László: Román történetírás a két világháború között — 1. r [pdf, 271.6k]
Makkai László: Román történetírás a két világháború között — 2. r [pdf, 227.7k]
A HITEL c. folyóirat repertóriuma – 1935 [pdf, 190.6k]
A HITEL c. folyóirat repertóriuma – 1936-tól 1944-ig [pdf, 451.2k]