nyomtat

megoszt

Székely történeti kistükör 1848-ig
HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY
Katalóguscédula:
Cím: Székely történeti kistükör 1848-ig
Szerző: HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY

Megjelenési adatok:
(rövidebb változata megjelent a Limes. 2004 (XVII). 1-2. számában)
Nyelv: magyar
Kategória: MÁS KÖNYVEK
Témakör: történelem
Tárgyszó: székely számazás, megtelepedés, közigazgatás, székely székek, székely történelem, Habsburg Birodalom, felvilágosodás, abszolutizmus, királyság, fejedelemség
Műfaj: tanulmányok
Tartalom:
A székely eredetkérdés [html]
Végleges megtelepedésük [html]
A székely székek rendszere [html]
A királyság korában [html]
A fejedelemség kora [html]
A Habsburg uralom [html]
A felvilágosult abszolutizmus [html]
A II. József utáni visszarendeződés [html]
Reformkor [html]
1848-ban [html]
A székely rendi "natio" tudati öröksége [html]
Szemelvényes könyvészeti útmutató az 1848 előtti székely történelem tanulmányozásához [html]