Adatbank.ro / Tárgyszavak
nyomtat

megoszt

Tárgyszavak
Tárgyszó: kommunizmus

 • Cigányok a román történelemben. VI. fejezet: Cigányok a kommunista rendszerben. Néhány támpont (217–232). Osiris Kiadó, Budapest, 2001. [pdf, 180k]
  ACHIM, VIOREL
 • 1956 Erdélyben
  Politikai elítéltek életrajzi adattára 1956-1965
  Polis Könyvkiadó, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2006
  szerkesztette DÁVID GYULA
 • Emlékezetes ősz. Egy vasöntő emlékezései. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977. [pdf, 8719.3k]
  KOVÁCS ISTVÁN
 • Kétség és remény közt (Erdélyről sokadszorra) Szerzői magánkiadás, Budapest, 1989
  HOMORÓD BÁLINT [NÓVÉ BÉLA]
 • Hogyan történhetett? Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1995 [pdf, 4463.9k]
  TOMPA ISTVÁN
 • A szocialista modernizáció kezdetei Románia egy elmaradott régiójában. Hatalom, szakértelem, átalakulás In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  GAGYI JÓZSEF
 • Ellenpontok 1982 Pro-Print, Csíkszereda, 2000, 367 p.
  TÓTH KÁROLY ANTAL (sajtó alá rendezte)