Adatbank.ro / digitális szövegtár  / A NÉPSZOLGÁLAT ÉS ESZMETÖRTÉNETI HÁTTERE, ERDÉLYBEN 1945-IG
nyomtat

megoszt

A NÉPSZOLGÁLAT ÉS ESZMETÖRTÉNETI HÁTTERE, ERDÉLYBEN 1945-IG
 • Bárdi Nándor: Megfontolások A népszolgálat és eszmetörténeti háttere, Erdélyben 1945-ig címu digitális szövegtár összeállításához [html]

1. TRANSZILVANIZMUS

 • Transsylvanismus. Erdélyi Lapok, 1910. 89–91. [pdf, 72.5k]
  Dózsa Endre
 • Kiáltó szó. Kv. 1920. [pdf, 414.5k]
  Kós Károly (Paál Árpáddal és Zágoni Istvánnal)
 • Transsylvanismus. Erdélyi Szemle, 1920. 609.
  Reményik Sándor
 • Beszélnek Erdély kövei is. Napkelet, 1920. 3. sz. 135–141. [pdf]
  Kós Károly
 • Transzilvánizmus az irodalomban. Napkelet, 1921. 9. sz. 550–553. [pdf, 75k]
  Szentimrei Jenő
 • Erdély lelke irodalmában. Vasárnap, 1922. 17. sz. 2–3.
  Szentimrei Jenő
 • Transilvánizmus. Erdélyi Irodalmi Szemle, 1926. 3–4. sz. 277–304. [pdf, 223.6k]
  Kristóf György
 • A magyar szellemi élet decentralizálása. Korunk, 1927. 1. sz. 32–38. [pdf]
  Benedek Marcell
 • Erdély lelke a legújabb irodalomban. Társadalomtudomány, 1926. 5. sz. 392–401. [pdf, 103.9k]
  Németh László
 • Erdélyi írók a magyar irodalom egységéről. Erdélyi Helikon, 1928. 1. sz. 55–58, 2. sz. 146–150. [pdf, 230.6k]
 • Az „erdélyi gondolat” tartalma és terjedelme. Korunk, 1928. 12. sz. 907–910. [külső hivatkozás]
  Gaál Gábor
 • Az erdélyi gondolat Erdély magyar irodalmában. Nyugat, 1928. II. köt. 20. sz. 501–508. [külső hivatkozás]
  Kuncz Aladár
 • Az erdélyi helyezkedés. Erdélyi Helikon, 1928/3, 277–279. [pdf]
  Spectator [Krenner Miklós]
 • Ama bizonyos erdélyi gondolat. Erdélyi Helikon, 1929. 1. sz. 61–63. [pdf, 125.8k]
  Szentimrei Jenő
 • Vallani és vállalni. Erdélyi Helikon, 1929. 2. sz. 623–625. [pdf, 78.7k]
  Berde Mária
 • Az „erdélyi gondolat” és az „erdélyi lélek”. Korunk, 1929. 5. sz. 344–351. [pdf]
  Aradi Viktor
 • Az erdélyi magyar irodalom kérdése. Erdélyi Helikon, 1930. 1. sz. 3–5. [pdf, 56.9k]
  Szekfű Gyula
 • Eszménykeresések az erdélyi magyar irodalomban. Erdélyi Helikon, 1931. 686–692. [pdf]
  Ligeti Ernő
 • Európaiság és regionálizmus. Erdélyi Helikon, 1930. 1. sz. 3–6. [pdf, 59.8k]
  Babits Mihály
 • Az irodalom társadalmi funkciója. Erdélyi Helikon, 1932. 3. sz. 166–172. [pdf, 145.2k]
  Ligeti Ernő
 • Disputa egy üzenet körül. Pásztortűz, 1934. 9. sz. 194–196. [pdf]
  Heinrich Zillich, Tavaszy Sándor
 • Európaiság és transzilvanizmus. Pásztortűz, 1937. 1. sz. 13–14. sz. [pdf]
  Vita Zsigmond
 • Jelszó és mítosz. (A második erdélyi nemzedék.) Erdélyi Helikon, 1937. 8. sz. 592–604. [pdf, 179.4k]
  Szemlér Ferenc
 • Jelszó és mítosz? Erdélyi Helikon, 1937. sz. 10. sz. 766–770. [pdf, 85.9k]
  Kós Károly
 • Jelszó és mítosz. Válasz I. Szemlér Ferenc tanulmányára. Független Újság, 1937. november 6., 4. [pdf, 107.6k]
  Ligeti Ernő
 • Szenczei László: A transzilvanizmus és az erdélyi fiatal irodalmi nemzedék problémájához. Korunk, 1938. 1. sz. 65–70. [külső hivatkozás]
  link a teljes lapszámhoz
 • Az igazi erdélyi szellemiség. Erdélyi Helikon, 1938. 1. sz. 35–41. [pdf, 64.9k]
  Kacsó Sándor
 • Vita a transzilvánizmus körül. Pásztortűz, 1938. 1. sz. 48–49. [pdf]
  Császár Károly
 • Világnézetünk apológiája. Erdélyi Fiatalok, 1938. 1. sz. 7–10. [pdf, 135.7k]
  László Dezső
 • A transzilvanizmus és a bölcseleti magasiskola. Korunk, 1938. 4. sz. 346–347. [pdf]
  Szenczei László
 • Az írói közösség nyilatkozata. Erdélyi Helikon, 1942. 9. sz. 596–604. [pdf, 98.2k]
 • Az erdélyiség, változatai és újabb kérdései. Hitel, 1943. 11. 698–701. [pdf]
  Mikó Imre
 • A romániai magyar irodalom előzményei. Igaz Szó, 1968. 2. sz. 112–123. [pdf, 184.7k]
  Varró János
 • Az „erdélyi lélek”: mítosz és valóság. Utunk, 1972. 30. sz. 4–5., 31. sz. 1–3. In Uő.: Nemzetiség, erkölcs, értelmiség. Szépirodalmi, Budapest, 1978, 21–39. [pdf, 159.7k]
  Gáll Ernő
 • Vita a transzilvanizmusról. Megjegyzések egy kritikához. Kritika, 1973. 8. sz. 16–17. [pdf, 115k]
  Pomogáts Béla
 • Vita a transzilvanizmusról. Megjegyzések egy koncepcióhoz. Kritika, 1973. 8. sz. 16–17. [pdf, 73.4k]
  E. Fehér Pál
 • Vita a transzilvanizmusról. Boszorkányokról és egyebekről, amik nincsenek. Kritika, 1973. 11. sz. 18–19. [pdf, 145.3k]
  Tordai Zádor
 • Vita a transzilvanizmusról. A boszorkányok helyett — a realitásokról. Kritika, 1973. 11. sz. 18–19. [pdf, 123.9k]
  E. Fehér Pál
 • A kezdeti transzilvanizmusról. Korunk, 1973. 11. sz. 1652–1658. [pdf, 114k]
  Nagy György
 • A transzilvanizmus fogalmáról. Tiszatáj, 1974. 1. sz. 54–57. [pdf, 175.4k]
  Tóth Sándor (Sárréti Sándor álnéven.)
 • Szimbolikus illusztráció és történelmi tartalom. Egy eszme- és magatartásrendszer elsődleges összetevőiről. Korunk, 1981. 10. sz. 739–744. [pdf, 179.4k]
  Nagy György
 • Azonosság és kultúra. In uő: A tudatosság fokozatai. Kriterion, Bukarest, 1982. 43–77, illetve jegyzetek: 80–82. [pdf, 285.7k]
  Fábián Ernő
 • Egy létszimbólum színe és visszája. Életünk, 1985. 1. sz. 49–59. [pdf, 197.8k]
  Cs. Gyimesi Éva
 • Helyzet és helyzettudat. Előadás a Limes-körben 1986. nov. 10-én. (Közölve a hozzászólásokkal együtt: Transzcendens remény. A Limes-kör dokumentumai. 1985–1989. Csíkszereda 2004); [pdf, 219.8k]
  Cs. Gyimesi Éva
 • Gyöngy és homok. Ideológiai értékjelképek az erdélyi magyar irodalomban. Kriterion, Bukarest, 1992. (Századunk) [pdf, 482.4k]
  Cs.Gyimesi Éva
 • A transzilvanizmus időszerűsége. Európai Idő, 1991. 13. sz. [pdf, 112.7k]
  Biró Béla
 • Az erdélyiségtudat változásai. Toleráns nemzeti kultúrák. Korunk, 1991. 10. sz. 1210–1212. [pdf, 154.9k]
  Benkő Samu
 • Szabédi László a transzszilvanizmusról. Közli: Pomogáts Béla Új Erdélyi Múzeum, 1990. 1–2. 56–70., valamint Európai Idő 1991. 1–3. sz. [pdf, 188.9k]
  Szabédi László
 • Transzilvanizmus és nemzeti identitás. 1–6. Európai Idő, II. évf. 1991. 4–9. sz. (jan. 23., jan. 30., febr. 6., febr. 13., febr. 20., febr. 27). 3. oldalakon. [pdf, 260.8k]
  Tánczos Vilmos
 • Az erdélyiség mítosztalanítása. Korunk, 1991. 10. sz. 1237–1239. [pdf, 103.3k]
  Tánczos Vilmos
 • Erdélyiség vagy összmagyarság. Korunk, 1991. 10. sz. 1221–1223. [pdf, 71.6k]
  Jakó Zsigmond
 • Erdélyiség, „romániaiság”. A Hét, 1994. 32–33. sz. 12–14. [pdf, 225.3k]
  Gáll Ernő

2. AZ ERDÉLYI JELLEM

 • Az erdélyi szellem. Pásztortűz, 1922. 326–334. [pdf]
  Buday Árpád
 • Erdély lelke irodalmában. Pásztortűz, 1925. 7. sz. 343–345. [pdf, 65k]
  Bartók György
 • Az erdélyi szellem. Protestáns Szemle, 1926. 129–134. [pdf, 122.7k]
  Makkai Sándor
 • Töredékes gondolatok az erdélyi szellemről. Pásztortűz, 1926. 21. sz. 488–490. [pdf]
  Imre Sándor
 • Az erdélyi szellem. Kálvinista Világ, 1929. máj. 15. (III. évf. 10.) 78–80. In A kisebbségi élet ajándékai. Minerva, Kolozsvár, 1997, 72–76. [pdf, 90.5k]
  László Dezső
 • A székely lélek. Erdélyi Helikon, 1932. 1. sz. 25–30. [pdf]
  Ravasz László
 • A kisebbségi élet. Erdélyi Fiatalok, 1935. III. 79–86. [pdf, 134.4k]
  László Dezső
 • Erdély. Pásztortűz, 1940. 8–9. sz. 368–372. [pdf]
  Ravasz László
 • Új népiség. Pásztortűz, 1940. 1. sz. 1–4. [pdf]
  Tavaszy Sándor
 • Az erdélyi szellem új hajnala. Pásztortűz, 1940. 8–9. sz. 365–367. [pdf]
  Tavaszy Sándor
 • Magyar önismeret. Ellenzék, 1943. szeptember 25., illetve in Magyar önismeret. 1944. [pdf, 91.2k]
  László Dezső
 • Öt géniusz. [részlet] Életünk, Szombathely, 1989.
  Hamvas Béla

3. VILÁGNÉZETI ADAPTÁCIÓK

 • A nemzetiségi kérdés a társadalmi és az egyéni fejlődés szempontjából. Huszadik Század, 1918. 2. sz. 96–111. [pdf, 186.4k]
  Jászi Oszkár
 • A nemzetiségi kérdés a politikai tudomány szempontjából. Huszadik Század, 1918. 7–8. sz. 2–17. [külső hivatkozás]
  Réz Mihály
 • A magyarság világnézete. Napkelet, 1920. 7. sz. 385–389. [pdf]
  Paál Árpád
 • Mi az anarkizmus? Napkelet, 1921. 1. sz. 121–123. [pdf, 64.7k]
  Erdélyi Viktor
 • Háborús béke. Pásztortűz, 1921. 19. sz. 755–758. [pdf, 131.4k]
  Bartók György
 • Osztozás a földön és az égen. Napkelet, 1921. 17. sz. 961–968. [pdf, 96.5k]
  Paál Árpád
 • Szociálizmus és nemzetiség. Pásztortűz, 1921. 7. sz. 216–219. [pdf]
  Balogh Arthur
 • Uralkodó irányok, eszmék és jelszavak a társadalmi fejlődésben. Pásztortűz, 1921. I. kötet, 18. sz., 741–745.; 1921. I. kötet, 19. sz., 770–773.; 1921. I. kötet, 20. sz., 787–791.; 1921. II. kötet, 21. sz., 32–35. [pdf]
  Balogh Arthur
 • A világnézeti irányok és alapproblémák. I. A világnézet belső képe. Pásztortűz, 1921. 29. sz., 551–553.; 30. sz. 607–609.; 1922. 4. sz. 104–108.; 7. sz. 202–208. [pdf]
  Tavaszy Sándor
 • Progresszivizmus. Pásztortűz, 1922. 1. sz. 12–18. [pdf]
  Balogh Arthur
 • A népkisebbségek kérdése mint világprobléma. Pásztortűz, 1922. 13. sz. 403–408. [pdf]
  Balogh Arthur
 • A szellemi szabadság tisztelete a kultúrpolitikában. Pásztortűz, 1922. 22. sz. 557–559. [pdf]
  Tavaszy Sándor
 • A német háborús tragédia okai. Pásztortűz, 1923. 39–40. sz. 147–158. [pdf, 395.3k]
  Lakatos Imre
 • Kant. Erdélyi Irodalmi Szemle, 1924. 7. sz. 203–207. [pdf, 78.8k]
  Makkai Sándor
 • Mi közünk nekünk Kanthoz? Pásztortűz, 1924. 8. sz. 13–14. p. Újrakiadva in uő: Világnézeti kérdések. Füssy József Irodalmi és Könyvnyomdai Műintézete, Turda–Torda, 1925, 23–26. [pdf, 105k]
  Dr. Tavaszy Sándor
 • Az erdélyi sajátosságok világnézetünkben. 1925. 2. sz. 21. p. [pdf, 48.3k]
  Dr. Tavaszy Sándor
 • A nyugat-európai kultúra sorsa Spengler filozófiájának tükrében. Füssy József Irodalmi és Könyvnyomdai Műintézete, Turda–Torda, 1925, 107–124. [pdf, 142.6k]
  Tavaszy Sándor
 • Pánszlávizmus. Pásztortűz 1924. 7. sz. 394–400. [pdf, 93.9k]
  Lysis
 • Világnézeti kérdések. Füssy József Irodalmi és Könyvnyomdai Műintézete, Turda–Torda, 1925. [pdf]
  Tavaszy Sándor
 • Újabb szempontok a politikai tudományban. Erdélyi Irodalmi Szemle, 1925. 8. sz. 365–369. [pdf, 97.5k]
  Albrecht Ferenc
 • Világpolitikai problémák. Küzdelem a Földközi-tengerért. Korunk, 1926. 9. sz. 651–657. [pdf]
  Lakatos Imre
 • A páneurópai mozgalom. Korunk, 1926. [pdf]
  Ligeti Ernő
 • Vajúdó Európa. Erdélyi Helikon, 1928. 29–31. [pdf]
  Spectator
 • Erdélyi szellemi életünk két döntő kérdése. Lapkiadó, Cluj-Kolozsvár, 1928. 12. p. [pdf, 482.6k]
  Tavaszy Sándor
 • A liberalizmus. Erdélyi Múzeum, 1930/1–3. sz. 18–32. [pdf]
  Balogh Arthur
 • Nacionalizmus Franciaországban. Erdélyi Helikon 1930. 291–301. [pdf, 98.9k]
  Lakatos Imre
 • A fasizmus szellemi gyökerei. Erdélyi Helikon 1930. 561. [pdf, 128.8k]
  Ligeti Ernő
 • A modern pszichológia és a szocializmus. Korunk, 1930. 12. sz. 919–921. [külső hivatkozás]
  Turnowsky Sándor
 • A szociológia filozófiai alapjai. Erdélyi Múzeum, 1931. 10–12. sz. 329–340. [külső hivatkozás]
  Tavaszy Sándor
 • A szociális és gazdasági törekvések theologiai-etikai megitélése (A szocializmus és a kommunizmus). Minerva. Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság Kiadása, Cluj–Kolozsvár, 1931. [pdf]
  Tavaszy Sándor
 • Honnan – hová? Jegyzetek a gazdasági világválsághoz. Erdélyi Helikon, 1931. 10. sz. 745–749. [pdf, 72.4k]
  Lakatos Imre
 • Gandhi. Erdélyi Helikon 1932. 4. sz. 236–242. [pdf, 73.3k]
  Balázs Ferenc
 • Újságírás. Erdélyi Helikon, 1932. 5. sz. 321–329., 6. sz. 399–406. [pdf, 309.4k]
  Lakatos Imre
 • Technokracia. Erdélyi Helikon 1933. 2. sz. 83–90. [pdf, 104.4k]
  Lakatos Imre
 • Míthosz a Harmadik Birodalomban. Erdélyi Helikon, 1933. 6. sz. 404–411. [pdf, 199.5k]
  Ligeti Ernő
 • A spanyol megújhodás alapvonásai. Erdélyi Helikon 1934. 6. sz. 441–446. [pdf, 128.3k]
  Ligeti Ernő
 • Fajvédelmi közeledés a Dunavölgyében. Korunk, 1935. 12. sz. 947–951. [pdf]
  Cseresnyés Sándor
 • A transzilván szabadelvűség. Hitel, 1936. 2. sz. 279–287. [pdf]
  Albrecht Ferenc
 • Halálfélelem a magyar ideológiában. Korunk, 1936. 3. sz. 187–192. [pdf]
  Balogh Edgár
 • Új magyar rendiség szószólói Erdélyben. Korunk, 1936. 4. sz. 284–290. [pdf]
  Balogh Edgár
 • Henri de Man „Tudományos utópizmusa”. Erdélyi Helikon, 1936. 10. sz. 795–797. [pdf, 46.4k]
  Szenczei László
 • „Szervezett nemzettársadalom” kétféle nézetben. Korunk, 1936. 9. sz. 758–761. [pdf]
  Balogh Edgár
 • Néhány szó a liberalizmusról. Hitel, 1937. 1. sz. 66–70. [pdf]
  Szenczei László
 • Az új értelmű román nacionalizmus. Hitel, 1937. 4. sz. 321–327. [pdf]
  Juhász István
 • A kisebbségi jövő kérdése. Korunk, 1937. 5. sz. 428–432. [pdf]
  Bányai László
 • Megkötöttség és szabad akarat. Erdélyi Helikon, 1937. 6. sz. 395–404. [pdf, 121.2k]
  Balázs Ferenc
 • A patriarchalizmus. Hitel, 1938. 3. sz. 209–212. [pdf, 87.1k]
  Albrecht Ferenc
 • A német „Mitteleuropa” és a dunavölgyi összefogás. Korunk, 1938/7–8, 676–683. [pdf]
  Bányai László
 • Szellem és erkölcs. Erdélyi Helikon, 1938. 8. sz. 555–562. [pdf]
  Molter Károly
 • A romániai társadalmi munkaszolgálat. Korunk, 1939. 3. sz. 224–227. [pdf, 157.4k]
  Gáll Ernő
 • A Harmadik Birodalom ideológiája. Korunk 1939. 5. sz. 407–414. [pdf, 145.8k]
  Gál Ernő
 • A magyarságkutatás bírálatához. Korunk, 1940. 1. sz. 31–36. [pdf]
  Szabó Imre
 • Erdély és a történetírás. Korunk, 1940. 9. sz. 721–725. [pdf]
  Balogh Edgár
 • Patriotizmus, nacionalizmus. Erdélyi Helikon, 1941. 11. sz. 745–746. [pdf]
  Szabó István
 • A magyar szellem útja a trianoni Erdélyben. Hitel, 1942. 7. sz. 404–409. [pdf]
  Makkai László
 • Állam és nemzet. Szekfű Gyula könyvéről. Erdélyi Helikon, 1942. 10. sz. 660–666. [pdf, 80.9k]
  Tusa Gábor
 • A geopolitika mint államtudomány. Hitel, 1943. 2. sz. 98–109. [pdf, 191.5k]
  Palotás Zoltán
 • A politikai boldogság-rendszerek. Hitel, 1943. 10. sz. 613–623. [pdf]
  Makkai János
 • Hatalom és erkölcs. Hitel, 1943. 3. sz. 148–153. [pdf]
  László Dezső
 • A haladás mítosza. Hitel, 1944. 7. sz. 420–424. [pdf, 114.3k]
  Salamon Sándor

4. PRÓFÉTIKUS, KERESZTÉNYSZOCIÁLIS NEMZETSZEMLÉLET

 • A magyar fa sorsa. A vádlott Ady költészete. Soli Deo Gloria, Budapest, 1927. 142. [pdf, 1825.3k]
  Makkai Sándor
 • Magunk revíziója. ESZC, Kolozsvár, 1931, 98. Újrakiadva: Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1998. [pdf]
  Makkai Sándor
 • „Magunk revíziója” Pásztortűz, 1931. 5. sz. 100–102. [pdf]
  Reményik Sándor
 • A kisebbségi élet ajándékai. In Új Arcvonal. Tizenkilenc fiatal erdélyi író antológiája. Minerva, Cluj-Kolozsvár, 1931. [pdf, 140.7k]
  László Dezső
 • A magyarság és a kereszténység prófétai egysége. Református Diákmozgalom, 1931. 167–169. In Magyar önismeret... [pdf, 74.3k]
  László Dezső
 • A protestantizmus és a proletariátus. Minerva, Cluj-Kolozsvár, 1932, 23. [pdf, 228k]
  Imre Lajos
 • A társadalmi rend megújítása. Quadragesimo Anno: XI. Pius pápa szociális körlevele. Ismerteti a Majláth-Kör., a katolikus főiskolások Szakosztályának szociális csoportja. I–VI. füzet, Cluj-Kolozsvár, Greco nyomda, 1932–1933. 80. [pdf, 1083.8k]
 • A kiszélesített iskola. Erdélyi Iskola, 1933/34. 1–2. sz. 5–8. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 83–86. [pdf, 113.6k]
  Márton Áron
 • Az igazi kritikai nemzetszemlélet /Feleletül Sándornak "Önkritika, vagy szellemi mazochizmus" c. cikkére/ Pásztortűz, 1933. 9. sz. 170–171. [pdf, 112.2k]
  Tavaszy Sándor
 • Belső revízió és az új erdélyi magyar ideológia. Jegyzetek Makkai Sándor „Harc a szobor ellen” c. könyvéhez. Erdélyi Helikon, 1933. 9 sz. 629–635. [pdf]
  Jancsó Béla
 • A nemzeti önkritika útja. Hozzászólás Reményik Sándor és Tavaszy Sándor nemzeti önkritikáról szóló cikkeihez. Pásztortűz, 1933. 11. 213–214. [pdf, 108.1k]
  László Dezső
 • Ugartörés előtt. Erdélyi Iskola, 1934/1935. 1–2. sz. 1–2. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 106–108. [pdf, 94.2k]
  Márton Áron
 • Nemzet és kultúra. Erdélyi Iskola, 1934/35. 5–6. sz. 265–266. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 113–114. [pdf, 63.4k]
  Márton Áron
 • Az eszmény nyomán. Erdélyi Iskola, 1935/36. 5–6. sz. 289–290. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 134–135. [pdf, 67.1k]
  Márton Áron
 • Nemzeti létünk kérdései. A pártos ház. Pásztortűz, 1936. 1. sz. 1. [pdf]
  Tavaszy Sándor
 • Nemzeti létünk kérdései. A felelőtlen bírálgatás. Pásztortűz, 1936. 6. sz. 107. [pdf]
  Tavaszy Sándor
 • Nemzeti létünk kérdései. Az érdektelenség bűne. Pásztortűz, 1936. 2–3. sz. 27. [pdf]
  Tavaszy Sándor
 • Nemzeti létünk kérdései. A prófétai nemzetszemlélet. Pásztortűz, 1936. 21 sz. 435. [pdf]
  Tavaszy Sándor
 • Nem lehet. Láthatár, 1937. 2. sz. 49–53. [pdf, 81.9k]
  Makkai Sándor
 • A kisebbségi élet erkölcstana. Erdélyi Helikon, 1938. 1. sz. 1–12.; 1938. 2. sz. 121–131.; 1938. 3. sz. 169–178. [pdf]
  Imre Lajos
 • XI. Pius pápa "Divini Redemptoris" kezdetű apostoli körlevele az istenellenes kommunizmusról. Gloria ny., Cluj, 1937, 23–38.
 • Megkötöttség és szabad akarat. Erdélyi Helikon, 1937. 6. sz. 395–404. [pdf, 121.2k]
  Balázs Ferenc
 • Hivatás és élet. Elmélkedések, prédikációk, előadások. Minerva. Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság Kiadása, Cluj–Kolozsvár, 1938. [pdf]
  Imre Lajos
 • Templom és iskola. Erdélyi Iskola, 1939/40. 3–4. sz. 121–126. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 252–256. [pdf, 112.3k]
  Márton Áron
 • Korszerű magyarság. Hitel, 1942. 1. 9–17. p. [pdf]
  László Dezső
 • A nemzetiségi kérdés szabályozásának lelki előfeltételei. Láthatár, 1942. 10. sz. 226–228. [pdf]
  Makkai Sándor

5. AZ EGYSÉGES KISEBBSÉGI TÁRSADALOM KONSTRUKCIÓJA

 • Egység. Pásztortűz, 1921. 16. sz. 659–660. [pdf]
  Reményik Sándor
 • Egységesítés. Pásztortűz, 1921. 26. sz. 321–328. [pdf]
  Balogh Artúr
 • A mi hazánk: az otthonunk. Keleti Újság, 1929. december. 25. 17–18. [pdf, 56k]
  Paál Árpád
 • A kisebbségi kérdés szociológiai oldala. Erdélyi Múzeum, 1931. 4–6. sz. 170–181. p. [külső hivatkozás]
  Sulyok István
 • Az erdélyi magyarság társadalmi szervezete. In Erdélyi Magyar Évkönyv 1918–1929. Szerk. Sulyok István, Fritz László, Juventus, Kolozsvár, 1930, 118–159. p. [külső hivatkozás]
  Sulyok István
 • Kisebbségi életünk alapkérdései. In László Dezső: A kisebbségi élet ajándékai. Publicisztikai írások, tanulmányok. Minerva–Szabadság, 1997. 88–95. [pdf, 134.2k]
  László Dezső
 • Az új erdélyi magyar nemzedék feladatai a román állam keretében. Magyar Út, 1935. február 1. 6.
  Mikó Imre
 • Metamorphosis Transylvaniae. Hitel, 1936. 1. sz. 73–80. Újrakiadva in Záhony Éva (szerk.): Hitel – Kolozsvár 1935–1944. I. kötet. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, 65–72. [pdf]
  Venczel József
 • Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. Hitel, 1936. 4. sz. 262–278. Újrakiadva in Záhony Éva (szerk.): Hitel – Kolozsvár 1935–1944. I. kötet. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, 185–199. [pdf]
  Petrovay Tibor
 • Kikből áll az erdélyi magyarság? Új Szellem, 1937. 10–11. sz. 4–5.
  Mikó Imre
 • Társadalmunk átalakulása. Hitel, 1937. 3. sz. 177–188. Újrakiadva in Záhony Éva (szerk.): Hitel – Kolozsvár 1935–1944. I. kötet. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, 88–97. [pdf]
  Albrecht Dezső
 • Kisebbségi jövőnk útja. In Erdélyi Magyar Évkönyv, 1937. A kisebbségi polgár kézikönyve. Szerk. Kacsó Sándor, Brassói Lapok–Népújság, Brassó, 1937, 175–185. [pdf]
  Kacsó Sándor
 • A Magyar Népközösség. Hitel, 1939. 1. sz. 54–64. Újrakiadva in Záhony Éva (szerk.): Hitel – Kolozsvár 1935–1944. I. kötet. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, 135–143. [pdf]
  Albrecht Dezső
 • Erdély társadalma. In Erdély. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 1941, 255–266. [külső hivatkozás]
  Makkai Sándor
 • Erdélyi politika. Hitel, 1940–1941. 2. sz. 176–182. Újrakiadva in Záhony Éva (szerk.): Hitel – Kolozsvár 1935–1944. I. kötet. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, 144–150. [pdf]
  Mikó Imre
 • A kolozsvári Tízes Szervezet. Hitel, 1943. 4. sz. 218–232. Újrakiadva in Záhony Éva (szerk.): Hitel – Kolozsvár 1935–1944. I. kötet. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991, 164–177. [pdf]
  Csortán Márton
 • Az egység körül. Hitel, 1944. 5. sz. 317–321. [pdf]
  Vita Sándor

6. NÉPNEVELÉS

 • A vezető könyve: ifjúsági mozgalmak, bibliakörök és ifj. ker. egyesületek vezetői számára. Református Egyházkerület iratterjesztése, Cluj-Kolozsvár, 1927, 107. [teljes kötet]
  Imre Lajos
 • A modern nevelési rendszerek kritikája. Minerva, Cluj-Kolozsvár, 1928.
  Imre Lajos
 • A falunevelés irányelvei. EME, Cluj-Kolozsvár, 1933, 30. [pdf, 894.1k]
  Imre Lajos
 • Hitvallásos középiskoláink szelleme és hivatása. Erdélyi Iskola, 1935/36. 5–6. sz. 291–294. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 136–139. [pdf, 142.5k]
  György Lajos
 • Collegium Transilvanicum. Az értelmiségnevelés feladatai. Erdélyi Iskola, 1935/36. 5–6. sz. 305–310. In Erdélyi föld – erdélyi társadalom. KJK, Bp., 180–184. [pdf, 127.6k]
  Venczel József
 • Kis nép – elit nép. Erdélyi Tudósító, 1936. november, In Erdélyi föld – erdélyi társadalom. KJK, Bp., 167–171. [pdf, 136.3k]
  Venczel József
 • Népnevelésünk feladatai. Hitel, 1937. 3. sz. 189–196.
  Márton Áron
 • A kisebbségi magyar nevelés problémái. Erdélyi Fiatalok, 1937. III. 3–5. [pdf, 159.8k]
  Bíró Sándor
 • A hitvallásos iskola feladata. Erdélyi Iskola, 1937/38. 1–2. sz., 1–2. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 172–174. [pdf, 65.8k]
  Márton Áron
 • A kisebbségi életformára való nevelés iskoláinkban. Erdélyi Iskola, 1937/38. 1–2. sz. 5–8. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 180–183. [pdf, 123.2k]
  Puskás Lajos
 • Márton Áron püspök népnevelő rendszere. Erdélyi Iskola, 1938/39. 5–6. sz. 361–371. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 216–226. [pdf, 173.1k]
  Venczel József
 • Van-e szükség újabb keretre ifjúságunk nevelésében? Erdélyi Iskola, 1937/38, 7–8. sz. 413–416. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 186 [pdf, 101.5k]
  Dávid László
 • Mai nevelési kérdéseink. Erdélyi Múzeum, 1938. 1. sz. In A kisebbségi élet ajándékai. Publicisztikai írások, tanulmányok, 1929–1940. Minerva Művelődési Egyesület, 1997, 231–242.
  László Dezső
 • Művelődéspolitikai terv. Hitel, 1939. 1. 73–82. In Erdélyi föld – erdélyi társadalom. KJK, Bp., 215–224. [pdf, 307.4k]
  Venczel József
 • Szórványmunka elvi és gyakorlati kérdései. A Kolozsvári Ref. Theol. Fakultás Gyakorlati Theologiai Szemináriumának munkálatai. Szerk. Imre Lajos, Minerva, Cluj-Kolozsvár, 1940. 64. [pdf, 2178.7k]
 • A közművelődés mint társadalmi feladat. Minerva, Kolozsvár, 1940. [pdf, 133k]
  Imre Lajos
 • Az Erdélyi Iskola. Erdélyi Iskola, 1942. 2. sz. 180–182. Újra kiadva: In Ozsváth Judith (szerk.): Erdélyi iskola. Antológia, repertórium. Státus kiadó, Csíkszereda, 2003, 262–264. [pdf, 70.7k]
  Venczel József
 • Az iskolán kívüli népnevelés feladatai. Erdélyi Iskola, 1943. 2. sz. 197–204. [pdf, 126.2k]
  Márton Áron
 • A nemzetnevelés mint központi magyar feladat. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Vándorgyűléseinek Emklékkönyve – 18. vándorgyűlés (1943. szeptember 5–7.). Szerk. Bíró Vencel. Kolozsvár, EME, 1944, 49–56. Újrakiadva uő. [pdf, 101.6k]
  László Dezső