nyomtat

megoszt

Magyar népnyelv IV.
BÁRCZI GÉZA, SZABÓ T. ATTILA (szerk.)
Katalóguscédula:
Cím: Magyar népnyelv IV.
Szerző: BÁRCZI GÉZA, SZABÓ T. ATTILA (szerk.)

Megjelenési adatok:
Magyar Népnyelvkutató Intézet–Erdélyi Tudományos Intézet. Debrecen–Kolozsvár, 1942
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET KIADVÁNYAI
Témakör: nyelvészet
Műfaj: tanulmányok
Tartalom:
Címoldalak [pdf, 511.5k]
Árvay József: A térszíni formák nevei Kalotaszegen [pdf, 10045.2k]
Bakó Elemér: Egy magyar szócsalád: hopp, hoporcs, hömpölyög, hederít [pdf, 4526.8k]
Bárczi Géza: Jegyzetek a budapesti népnyelvről [pdf, 4309.2k]
Gálffy Mózes: A kalotaszegi Magyarbikal népnyelvének névszótövei [pdf, 11441.6k]
Gazda Ferenc: Csomakőrös helynevei [pdf, 2029.9k]
Imre Samu: Német kölcsönszók a felsőőri magyarság nyelvében [pdf, 2372.1k]
Kniezsa István: Az Ecsedi-láp környékének szláv eredetű helynevei [pdf, 7637.7k]
Márton Gyula: A rumén nyelvatlasz-munkálatok története és módszere [pdf, 7607k]
Nagy Rózsa: Adatok a baranyamegyei Nagyváty növényekkel kapcsolatos szokásaihoz és néphagyományaihoz [pdf, 8418.3k]
Pais Dezső: Rengeteg [pdf, 5174.7k]
Szabó T. Attila: Adatok a gajcsánai csángó népnyelv igealakjaihoz [pdf, 4074.8k]
Szilágyi László: A rokonságnevek a hajdúnánási nép nyelvében [pdf, 5032.3k]
Varga Lajos: Igealakok és igeragozás a szuhogyi népnyelvben [pdf, 3398.4k]
Végh József: A békési népnyelv névszótövei [pdf, 5268.6k]
†Gergely Béla: Kalotaszeg névutós helynevei [pdf, 5387.1k]
Kisebb közlemények
Imreh Barna: Küküllő-, Maros- és Nyárád-vidéki helynevek a XVI—XIX. századból [pdf, 7796.3k]
Szabó István: Két í-ző békési helynév
Szilágyi László: Ormágy
Szabó T. Attila: Máramarosi helynevek
Népnyelvi adatok [pdf, 3106k]
Székely Pál: Egy mese a szolnokdobokai Bálványosváraljáról
Szilágyi Róza: Édesanyám emlékeiből
Kovács László: Nyulasi betlehemjáték
Könyvszemle [pdf, 4127k]
Vámosi Nándor: A debreceni csizmadiák céh- és műszavai. (Balassa Iván.)
Végh József: Táj- és népkutatás a középiskolában. (Bakó Elemér.)
Suomen kansan murrekirja. (Bakó Elemér.)
Hakulinen—Kalima—Uotila: Itäkarjalan murreopas. (Bakó Elemér.)
Hakulinen Lőrinc: Linguistisch-ethnologische Forschungen in Kola, Ostkarelien und Ingermanland. (Bakó Elemér.)
Bakó Elemér: A debreceni Magyar Népnyelvkutató Intézet működése az 1942. évben
Szabó T. Attila: Az Erdélyi Tudományos Intézet Magyar Nyelvészeti Osztályának 1942. évi munkája
Tartalomjegyzék [pdf, 1081.2k] [doc, 32.3k]