nyomtat

megoszt

A kitelepítéstől a reszlovakizációig. Trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945–1948 közötti történetéről
VADKERTY KATALIN
Katalóguscédula:
Cím: A kitelepítéstől a reszlovakizációig. Trilógia a csehszlovákiai magyarság 1945–1948 közötti történetéről
Szerző: VADKERTY KATALIN

Megjelenési adatok:
Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 2007
Kategória: ALAPKÖNYVTÁRAK
Témakör: történelem
Műfaj: tanulmányok
Teljes kötet letöltése: [pdf, 14242.1k]
Tartalom:
ELŐSZÓ [pdf, 117.4k] [doc, 76k]

I. könyv. A DEPORTÁLÁSOK [pdf, 673.4k] [doc, 295.7k]

A szlovákiai magyar férfiak kényszerközmunkája 1945 őszén
Munkaerőhiány Csehországban
A kényszerítés elrendelése és a deportálások irányítása
A kényszerközmunka hivatalos elnevezése és értelmezése
A lakosságcsere és a deportálások
A deportálások végrehajtása
A külföld véleménye és a memorandumok
A deportáltak vagyona
A kényszerközmunka meghosszabbítása
A kényszerközmunka költségei
A hazatérés és a Dél-akció
A kárpótlás
Befejezés

II. könyv. A BELSŐ TELEPÍTÉSEK ÉS A LAKOSSÁGCSERE [pdf, 1322k] [doc, 538.4k]

A FÖLDKÉRDÉS
A konfiskálások jogi indoklása
A konfiskálási bizottságok
A konfiskálások végrehajtása

A BELSŐ TELEPÍTÉS
A belső telepítés meghatározása és irányítása
A kolonisták hivatalos csoportosítása és jellemzése
Az 1919-es csehszlovák földreform alapján kolonizált családok visszatérése
A partizánok
Az árvai és a lešti lakosok betelepítése
A külföldi repatriánsok
A belső telepítések megvalósítása és eredményei
A belső telepítés és a deportálások
A politikai pártok és a belső telepítés
A belső telepítés eredménye

A CSEHSZLOVÁK–MAGYAR LAKOSSÁGCSERE
A csehszlovák nemzetállam és a nem szláv nemzetiségek kérdése
Az első bécsi döntés után betelepültek, az „anyások“ és az „exponált“ magyarok helyzete
Tervek a magyarkérdés rendezésére a potsdami konferencia után és a kétoldalú tárgyalások
A csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezmény
A lakosságcsere-egyezmény csehszlovák és magyar értékelése
A csehszlovákiai magyarok magatartása
Kétszázezer magyar egyoldalú kitoloncolása
A lakosságcsere-egyezmény aláírásától a kitelepítésekig
A magyarországi szlovákok
A CSÁB tevékenysége
A Magyar Áttelepítési Kománybizottság
A lakosságcsere előkészítése és végrehajtása
A „rezsimisták“ áttelepítése
A „háborús bűnösök“ kitelepítése
A Magyarországról áttelepültek állami védelme és panaszai
A lakosságcsere számbeli összegzése

III. könyv. A RESZLOVAKIZÁCIÓ [pdf, 663.2k] [doc, 306.3k]
Magyarok Szlovákiában 1945 után
A politikai pártok és a magyarkérdés
A reszlovakizáció értelmezése
A reszlovakizáció előkészítése
A reszlovakizáció irányítása – a bizottságok tevékenysége
A reszlovakizáció hivatalos propagálása
A reszlovakizációt ellenzők megnyilvánulásai
A reszlovakizáció első szakasza
A reszlovakizálás adminisztrálása
A reszlovakizáció második szakasza
A reszlovakizációs igazolványok átadása
A reszlovakizálás jogi következményei
A reszlovakizáltak Cseh- és Morvaországi széttelepítésének terve
A reszlovakizáltak és a repatriánsok nemzeti átnevelése
Az egyházak és a szlovákosítás
A reszlovakizálás eredményének védelme
A reszlovakizáció anyagi vonatkozásai
Az enyhülés felé

JEGYZETEK, FELHASZNÁLT IRODALOM [pdf, 581.7k] [doc, 280.9k]
TÁBLÁZATOK [pdf, 545.3k] [doc, 228k]
DOKUMENTUMOK [pdf, 1074.1k] [doc, 452.2k]
NÉVMAGYARÁZATOK, RÖVIDÍTÉSEK, RESUMÉ, ABSTRACT [pdf, 169.7k] [doc, 101.2k]

KÉPEK [pdf, 1496.8k] [doc, 554.2k]