nyomtat

megoszt

MAGYAROK ÉS ROMÁNOK, I.-II. KÖTET
DEÉR JÓZSEF, GÁLDI LÁSZLÓ (szerk.)
Katalóguscédula:
Cím: MAGYAROK ÉS ROMÁNOK, I.-II. KÖTET
Szerző: DEÉR JÓZSEF, GÁLDI LÁSZLÓ (szerk.)

Megjelenési adatok:
A Magyar Történettudományi Intézet Évkönyve. Budapest, 1943, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai RT. nyomása
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: kisebbségtörténet
Tárgyszó: történeti alapművek
Műfaj: tanulmányok
Erdély története, a román-magyar viszony története, kisebbségtörténet
Tartalom:
I.kötet

Deér József – Gáldi László: Előszó [pdf, 49.5k]
Alföldi András: Keletmagyarország a római korban [pdf, 3100.2k]
Deér József: A románság eredetének kérdése a középkori magyar történetírásban [pdf, 180.6k]
Kniezsa István: Keletmagyarország helynevei [pdf, 473.1k]
Makkai László: Erdély népei a középkorban [pdf, 661.2k]
Mikecs László: A Kárpátokon túli magyarság [pdf, 434.5k]
Jakó Zsigmond: Újkori román települések Erdélyben és a Partiumban [pdf, 385.4k]
Berlász Jenő: A románság az erdélyi agrártársadalomban [pdf, 208.5k]
Malán Mihály: Erdélyi magyarok és románok az embertan tükrében [pdf, 387.4k]

II. kötet


Elekes Lajos: Magyar-román államkapcsolatok a dunatáji magyar nagyhatalom korában [pdf, 228.1k]
Benda Kálmán: Erdély politikai kapcsolatai a román vajdaságokkal a XVI. és XVII. században [pdf, 258.6k]
Tóth I. Zoltán: Az erdélyi román nacionalizmus kialakulása [pdf, 323.4k]
Bíró Sándor: Az erdélyi román értelmiség eszmevilága a XIX. században [pdf, 299.1k]
Lukinich Imre: Románia politikai kapcsolatai az Osztrák-Magyar monarchiával 1914-ig [pdf, 215.4k]
Mikó Imre: Az erdélyi magyarság sorsa a világháború után [pdf, 253.3k]
Juhász István: Nyugati missziós törekvések a románoknál [pdf, 461.7k]
Tamás Lajos: A rumén nyelv magyar kölcsönszavainak művelődéstörténeti jelentősége [pdf, 380.3k]
Gáldi László: Az erdélyi román tudományos élet magyar forrásai [pdf, 297.1k]
Gáldi László: A magyar költészet román visszhangjai [pdf, 274.4k]
Gunda Béla: Magyar hatás az erdélyi román népi műveltségre [pdf, 812.3k]
Balogh Ilona: Az erdélyi fatemplomok kutatásának mai állása [pdf, 1494k]
Vargyas Lajos: Román-magyar kapcsolatok a népzenében [pdf, 2898.4k]


Térképmellékletek

I. Kniezsa István tanulmányához
Az 1400-ig előforduló mai helységek román nevének eredete 1 [pdf, 5828.4k]
Az 1400-ig előforduló mai helységek román nevének eredete 2 [pdf, 8173.4k]
Az 1400-ig előforduló mai helységek román nevének eredete 3 [pdf, 3209.3k]
Az 1400-ig előforduló mai helységek román nevének eredete 4 [pdf, 3167.5k]
Az 1400-ig előforduló mai helységek román nevének eredete 5 [pdf, 2910.6k]
Az 1400-ig előforduló mai helységek román nevének eredete 6 [pdf, 1902.7k]
II. Mikecs László tanulmányához
A magyar település kiterjedése Szörénység (Olténia, Kis-Oláhország) területére [pdf, 6561.5k]
A magyar település kiterjedése Havaselve (Munténia, Nagy-Oláhország) csücskére [pdf, 3120.9k]
A Moldvai Magyarság és a székelység legrégibb rekonstruálható település [pdf, 11532.6k]