nyomtat

megoszt

A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Válogatás a II. Székelyföld Konferencia előadásaiból, 2001. október 10—12.
Katalóguscédula:
Cím: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Válogatás a II. Székelyföld Konferencia előadásaiból, 2001. október 10—12.

Megjelenési adatok:
Székelyföld 2000 Munkacsoport, Csíkszereda, 2002.
Kategória: A SZÉKELYFÖLDRE VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI TERVEK (Összeállította: Bárdi Nándor és Tóth-Bartos András)
Témakör: -
Műfaj: -
Teljes kötet letöltése: [pdf, 24043.2k]
Tartalom:
PLENÁRIS ELŐADÁSOK
Buday-Sántha Attila: Gazdasági és környezeti követelményrendszer a területfejlesztésben [pdf, 162.1k]
Horváth Gyula: A regionális tudomány szerepe a területfejlesztésben [pdf, 176.1k]
Kolumbán Gábor: A hálózati paradigma a regionális tudományban [pdf, 152.7k]

GAZDASÁG, TÁRSADALOM, SZOCIÁLIS POLITIKA SZEKCIÓ
Hrubi László: Globalizáció és regionalizáció a gazdaságban ‒ új regionális fejlesztési követelmények [pdf, 698.4k]
Bélyácz Iván: Beruházási fordulat az átalakuló magyar gazdaságban [pdf, 186.7k]
Baranyi Béla: Székelyföld, mint a magyar tőkemozgás további lehetséges célterülete [pdf, 1380.8k]
Balla Andrea: Külföldi működőtőke-áramlások a közép- és kelet-európai országokban [pdf, 722.9k]
Vofkori László: A turizmus mint gazdaságszervező tényező Székelyföldön [pdf, 187k]
Vincze Mária: A vidékfejlesztés esélyei és buktatói a Székelyföldön [pdf, 202k]
Gubán Pál: Hátrányos helyzetű térségek esélyei a vidékfejlesztésben [pdf, 196.7k]
Sánduly Edit: Klaszterek Székelyföldön ‒ VICLI kutatási program eredményeinek bemutatása [pdf, 172.3k]

KULTÚRA, NÉPRAJZ SZEKCIÓ

Romhányi András: Magyar kultúrával Európába(n) [pdf, 215.7k]
Földiák András: A globalizáció és a művelődés. [pdf, 151k]
Sepsiszéki Nagy Balázs: A néprajzi turizmus lehetőségei Székelyföldön [pdf, 123.2k]

OKTATÁS-NEVELÉS, EGYHÁZÜGY SZEKCIÓ

Bács Béla János: Nevelő-tanítói tevékenységek mint szükséglet és feladat az egyházközségekben [pdf, 173.6k]
Barabási Tünde Julianna: A felnőttképzés és helyzete Székelyudvarhelyen [pdf, 204.9k]
Bors-Portik Hortenzia: A Katolikus Egyház tanítói-nevelői feladatának teljesítése a Székelyföldön [pdf, 154.3k]
Burus Siklódi Botond: Egységes székelyföldi oktatási kataszter [pdf, 178k]
Fodor László: Stratégiális módozatok a közoktatás interkulturális irányultságának fokozására [pdf, 198k]
Vencser László: Az egyház nevelő-tanítói feladata, mint értékközvetítő eszköz [pdf, 190.4k]
Kiss Katalin: A humán erőforrás összpontosítása és képzése a regionális fejlesztésben [pdf, 175.4k]
Tircsné Popper Valéria: A felsőoktatási könyvtár szerepe a harmadik évezredben [pdf, 154.8k]
Péter Lilla: Változások az erdélyi tanítóképzés szerkezetében [pdf, 375.9k]
Tódor Erika: A nyelvoktatás, mint az interkulturális nevelő-oktató tevékenység sajátos formája [pdf, 251.7k]

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM SZEKCIÓ

Aubert Antal: A turizmus regionális folyamatai Magyarországon [pdf, 2298.5k]
Kisgyörgy Zoltán: Geológiai értékek katasztere Háromszéken [pdf, 177.3k]
Péter Pál: Agrár-környezetvédelem és az Érzékeny Természeti Területek rendszere [pdf, 231.9k]
Raffay Zoltán: A turizmus a Dél-Dunántúl kistérségeinek SAPARD programjaiban [pdf, 1931.9k]
Csapó János: A kulturális turizmus lehetőségei Székelyföldön [pdf, 472.9k]
Császár Zsuzsa: A közoktatás területi különbségei [pdf, 211.6k]
Ilyés Zoltán: A történeti kultúrtáj védelmének feladatai a Székelyfoldön [pdf, 244.7k]
Kassay János: A tér szerepe a székelyföldi kistérségek kialakításában [pdf, 221k]

TÖRTÉNELEM, KÖZIGAZGATÁS, KÖZJOGI GONDOLKODÁS SZEKCIÓ

Balaton Petra: A székely akció [pdf, 235.8k]
Hermann Gusztáv Mihály: A székelység-tudat változásai [pdf, 192.4k]
Kajtár István: A magyar városigazgatás modernizációja a 19. században [pdf, 237.1k]
Oláh Sándor: Modernizációs kísérletek Csík és Udvarhely vármegyék mezőgazdáságában 1940–1944 között [pdf, 208.9k]
Tóth Boglárka: A csíkmenasági Adorján-kúria kutatása [pdf, 11486.1k]
Gulyás László: A trianoni béke megalkotásának gazdasági vonatkozásai a csehszlovák békedelegáció előterjesztéseinek tükrében [pdf, 207.9k]
Sebők László: A határokon túli magyarság megmaradási esélyei [pdf, 1734.6k]
Tartalom [pdf, 119.6k]