nyomtat

megoszt

Máramaros megye társadalma és nemzetiségei
BÉLAY VILMOS
Katalóguscédula:
Cím: Máramaros megye társadalma és nemzetiségei
Szerző: BÉLAY VILMOS

Megjelenési adatok:
Budapest, Sylvester Nyomda R-T., 1943.
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: megye, történeti alapművek
Műfaj: tanulmányok
Felelős kiadó: Bélay Vilmos.
Sylvester Rt., Bpest. – Felelős vezető: Schlitt Henrik.
Tartalom:
Előszó [pdf, 99.8k]

I. A megye történeti földrajzi képe [pdf, 108.5k]
II. A település kezdetei [pdf, 148.7k]
III. A Tisza völgye [pdf, 290.6k]
IV. Kaszó [pdf, 118.2k]
V. A Visó—Iza melléke [pdf, 127.8k]
VI. A Tisza jobbparti mellékfolyóinak vidéke [pdf, 198.3k]
VII. Az újkori máramarosi társadalom. A megye népe. [pdf, 181.9k]

Összefoglalás.
Adattár [pdf, 719.9k]
Forrásjelzések és rövidítések [pdf, 72.6k]
Térképmelléklet [pdf, 4623.1k]