nyomtat

megoszt

Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban
BÓNIS GYÖRGY
Katalóguscédula:
Cím: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban
Szerző: BÓNIS GYÖRGY

Megjelenési adatok:
Bolyai Tudományegyetem, Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1948
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET KIADVÁNYAI
Témakör: jog
Tárgyszó: jogtörténet, intézménytörténet, Magyarország a középkorban
Műfaj: monográfia, adattár
Tartalom:
Címoldal [pdf, 1369.9k]
Források és irodalom
Folyóiratok
I. fejezet. A hűbériség és rendiség fogalma és európai kialakulása [pdf, 37041.8k]
1. A fogalommeghatározás módszere
2. A vérségi közösségek
3. Az uralom típusai
4. A nyugati hűbérjog kialakulása
5. A nyugati rendi alkotmány kibontakozása
II. fejezet. A személyes királyság kora [pdf, 24823k]
1. Nagycsalád és nemzetség
2. A királyi familia
3. Az állam működése
4. Az állam szimbolumai
5. Személyesség és hűbériség
III. fejezet. A papi és nemesi rend kialakulása [pdf, 39769.9k]
1. Főpapi osztály — papi rend
2. A főúri osztály
4. A rendi kiváltságok biztosítékai
3. A nemesi rend kialakulása
IV. fejezet. A magyar hűbérviszony országos alakjai [pdf, 87814k]
1. Egyházi nemesek
2. Familiárisok
3. Haszonbérlők és jobbágyok
V. fejezet. A magyar hűbérviszony helyi alakjai. A helyi nemesség [pdf, 54629.1k]
1. Horvát-szlavón prédiálisok
2. Felvidéki várnemesek, jobbágyfiúk, lándzsások, soltészek
3. Kenézek, vajdák, bojárok
VI. fejezet. A rendi állam kialakulása [pdf, 61996.1k]
1. Atyafiság, földbirtok, nemesség
2. Polgárság és
3. A rendi „ország" alkotmánya
Tárgymutató [pdf, 2726.7k]
Tartalom [pdf, 258.1k]
La Féodalité et le Corporatisme dans le Droit hongrois du Moyen Âge [pdf, 19007.4k]