nyomtat

megoszt

Erdély a Históriában
BÁRDI NÁNDOR (összeáll.)
Katalóguscédula:
Cím: Erdély a Históriában
Szerző: BÁRDI NÁNDOR (összeáll.)

Megjelenési adatok:
Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1998
Nyelv: magyar
Kategória: MÚLTUNK KÖNYVEK (Pro-Print Könyvkiadó)
Témakör: történelem
Tárgyszó: magyar, román, szász, kisebbség, kisantant, Román Királyság, Mihály király (1921- ), székely, európai politika, békekötés, egyesületek, egyletek, városfejlődés, iparosodás, Temesvár, erdélyi magyarság, nemzeti kisebbség, kisebbségi jogvédelem, felekezeti kisebbség, szovjet katonai közigazgatás, Adolf Hitler (1889–1945), Ion I. C. Brătianu (1864 -1927), Iuliu Maniu (1873-1953), Petru Groza (1884-1958), Nicolae Titulescu (1882-1941), Erdély uniója Magyarországgal, Hunyadi János (1407-1456), Habsburg Birodalom, rovásírás, revízió, revíziós kísérletek
Műfaj: tanulmányok
Tartalom:
Előszó [html]
A honfoglalás vitás kérdései (Interjú Györffy Györggyel). Készítette: Pótó János (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.22-26.) [html]
Szűcs Jenő: A középkori Magyarország népei (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.32-39.) [html]
Erdély betelepülése (Interjú Makkai Lászlóval). Készítette: Pótó János (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.46-50.) [html]
Benkő Elek: A székely rovásírás. (História 1996. 3. sz. 31-33.) [html]
Szász Zoltán: Székelyek, szászok, románok a középkorban (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.47-49) [html]
Held József: Hunyadi János pályája (História 1993. 1. sz. 13-15) [html]
Kulcsár Péter: A Corvinus-legenda (História 1993. 1. sz. 15-17.) [html]
Barta Gábor: Király, vajda, fejedelem (História 1986. 2. sz. 6-7.) [html]
Péter Katalin: Erdély az európai politikában (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.78-80) [html]
Péter Katalin: Bethlen Gábor (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.79) [html]
Trócsányi Zsolt: Három nép, három nemzet, négy vallás (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.92-94) [html]
Glatz Ferenc: Csángók (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.84) [html]
Trócsányi Zsolt: Erdély a Habsburg birodalomban (História 1986. 2. sz. 10-12.) [html]
Szász Zoltán: Románok az újkorban (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.114.) [html]
Kosáry Domokos: A modern nemzet és az etnikumok (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.127-129.) [html]
Takács Péter: Murokország lakóinak életmódja (História 1995. 5-6. sz. 51-53.) [html]
Miskolczy Ambrus: Változásra váró erdélyi társadalom (História 1986. 2. sz. 17-20.) [html]
Urbán Aladár: Erdély uniója Magyarországgal (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.146-147.) [html]
Egyed Ákos: Magyar-román békekötés 1848-ban (História 1995. 3. sz. 16-17.) [html]
Katona Tamás: Nemzeti összeütközések 1848-49-ben (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.148-155.) [html]
Miskolczy Ambrus: Kísérlet a megbékélésre (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.158-159.) [html]
Szász Zoltán: Avram Iancu (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.159.) [html]
Szász Zoltán: Kormánypolitika és nemzetiségek (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.175-180.) [html]
Katus László: Erdély népei 1918 előtt (História 1986. 2. sz. 24-26.) [html]
Mózes Mihály: Városfejlődés, életformaváltás (História 1986. 2. sz. 28-30.) [html]
Egyed Ákos: Erdély paraszttársadalma (História 1996. 5-6. sz. 33-37.) [html]
Szász Zoltán: "A magyar Manchester" (História 1992. 1. sz. 15-19.) [html]
Szász Zoltán: Magyarok, románok, szászok (História 1991. 2-3. sz. 23-26.) [html]
Szász Zoltán: Románok egyesületei a magyar államban, 1867-1918 (História 1993. 2. sz. 19-20.) [html]
Ormos Mária: Magyarország az első világháború utáni hatalmi játéktéren (História 1993. 3. sz. 18-19.) [html]
Szász Zoltán: Erdély a Román királyságban (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.212-217.) [html]
L. Nagy Zsuzsa: A Párizs környéki békék (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.227-231.) [html]
Hajdú Tibor: Az angolszász hatalmak és a trianoni határok (História 1990. 3. sz. 12-13.) [html]
Galántai József: Kisebbségvédelem a párizsi békekonferencián, 1919-1920 (História 1991. 2-3. sz. 28-31.) [html]
Szász Zoltán: Kisebbségvédelem a szomszédos államokban (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.243.) [html]
Ádám Magda: A kör bezárul! A kisantant megalakulása (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.246-248.) [html]
Ádám Magda: A kisantant és a magyar kisebbségi kérdés (História 1991. 2-3. sz. 26-28.) [html]
Ádám Magda: Román külügyminiszter a két háború között, N. Titulescu, 1882-1941 (História 1991. 9-10. sz. 21-23.) [html]
Ránki György: Oszd meg és uralkodj! Hitler és a kisállamok (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.266-270.) [html]
Balogh Júlia: Közművelődés, egyleti élet Erdélyben 1918-1940 (História 1993. 2. sz. 21-22.) [html]
Pritz Pál: Az első kolozsvári magyar konzulátus, 1935-1940 (História 1993. 8. sz. 10.) [html]
Szarka László: Revízió és kisebbségvédelem? (História 1993. 9-10. sz. 23-25.) [html]
Tilkovszky Loránt: Revíziós sikerek, problémák, csalódások (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.271-274.) [html]
A királyi Románia és Erdély, 1944-47 Az interjút készítette: Fülöp Mihály (História 1994. 2. sz. 24-29.) [html]
Halmágyi Pál: Az Arad környéki harcok (História 1994. 8. sz. 29-30.) [html]
Lipcsey Ildikó: Szovjet katonai közigazgatás (História 1989. 4-5. sz. 10-12.) [html]
Vida István: A magyar kérdés Párizsban (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.311-315.) [html]
Szász Zoltán: A vitatott értékű ajándék (História 1996. 9-10. 48-49.) [html]
Gyarmati György: Adatsorok magyarokról, 1920-1980 (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.322-323.) [html]
Sebők László: Az erdélyi magyarság (História 1991. 2-3. sz. 36-39.) [html]
Für Lajos: A kisebbségi jogvédelem történetéből (Magyarok a Kárpát-medencében, Pallas, 1989.320-324.) [html]