nyomtat

megoszt

Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés
MIKÓ IMRE
Katalóguscédula:
Cím: Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés
Szerző: MIKÓ IMRE

Megjelenési adatok:
Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1998.
Nyelv: magyar
Kategória: MÚLTUNK KÖNYVEK (Pro-Print Könyvkiadó)
Témakör: történelem
Tárgyszó: nemzetiség, kisebbség, faj, nemzetiségi kérdés, kisebbségi kérdés, társadalmi helyzetkép, falutörténet, család, tulajdon, jobbágyfelszabadítás, asszimiláció, vegyes házasság, iskola, egyház, kisiparos, birtokososztály
Műfaj: tanulmányok
ISBN: 973-9311-24-5
Tartalom:
Egy magyar girondista Erdélyben (Bárdi Nándor) [html]
Bevezetés [html]

I. A nemzetiségi kérdés tanulmányozásának szempontjai és módszere [html]
II. A nemzetiségi kérdés múltja [html]
III. A nemzetiségi kérdés mai állása [html]
IV. A nemzetiségi kérdés jövője [html]

Jegyzetek az előszóhoz [html]
Mikó Imre munkái 1926-1944* [html]