nyomtat

megoszt

Dokumentumok Románia magyarságpolitikájáról 1918-2001
BÁRDI NÁNDOR, DIPPOLD PÉTER (szerk.)
Katalóguscédula:
Cím: Dokumentumok Románia magyarságpolitikájáról 1918-2001
Szerző: BÁRDI NÁNDOR, DIPPOLD PÉTER (szerk.) Nyelv: magyar, román, német
Kategória: DOKUMENTUMOK ROMÁNIA MAGYARSÁGPOLITIKÁJÁRÓL (szerk.: Dippold Péter és Bárdi Nándor)
Témakör: politológia
Tárgyszó: kisebbség, Románia alkotmánya, törvény, gyulafehérvári nemzetgyűlés, II. bécsi döntés
Műfaj: dokumentumok
Tartalom:
1. 1918-1940
1. Rezoluţia de la Alba-Iulia (1918) [html]
2. Constituţiunea României (1923) [html]
3. Lege pentru învăţământul primar al Statului - şcoale de coppi mici, şcoale primare, şcoale şi anormali educabili - şi clasele speciale pentru coppii debili şi învăţământul normal prima (1924) [html]
4. Lege asupra învăţământului particular (1925) [html]
5. Lege pentru regimul general al Cultelor (1928) [html]
6. Lege pentru organizarea administraţiunii locale (1929) [html]
7. Expunerea de mitive şi proiect de lege pentru infiinţarea unui subsecretariat de stat al minorităţilor (1931) [html]
8. Convenţia între Regatul României şi Regatul Iugoslaviei relativ la Regulamentul şcolilor primare minoritare din Banat (1933) [html]
9. Nicolae Titulescu: Minorităţile (1937) [html]
10. Lege pentru înfiinţarea comisariatului general al minorităţilor (1938) [html]
11. Regulament pentru funţionarea comisariatului general al (1938) [html]
12. Jurnal al Consiliului de Miniştri prin care se stabilesc directivele de care trebuesc conduse ministerela în rezolvarea dezideratelor minorităţilor (1938) [html]
13. II. bécsi döntés (1940) [html]
14. Convenţia încheiată de România cu Germania, privitoare la repatrierea populaţiei de origine germană, din Bucovina de Sud şi Dobrogea, în Germania (1940) [html]
2. 1941-1989
1. LEGEA NR. 86 pentru Statutul Naţionalităţilor Minoritare (1945) [html]
2. REGULAMENTUL NR. 12* pentru aplicarea Legii nr. 86 [html]
3. LEGEA NR. 629 pentru unele modificări de termeni la Legile nr. 7 şi 86 din 1945, precum şi pentru completarea unor dispoziţiuni din Legea nr. 86 din 1945 [html]
4. LEGEA NR. 630 privitor la stabilirea şi sancţionarea unor infracţiuni la Legea pentru Statutul Naţionalităţilor (1945) [html]
5. DECRETUL-LEGE pentru Statutul Naţionalităţilor Minoritare [html]
6. TRATATUL DE PACE ÎNTRE ROMÂNIA ŞI PUTERILE ALIATE ŞI ASOCIATE (1947) [html]
7. OBSERVAŢIILE CONSILIULUI DE MINIŞTRI PRIVITOARE LA PROIECTUL TRATATULUI DE PACE (1947) [html]
8. DECLARAŢIA GUVERNULUI ROMÂN CU PRILEJUL SEMNĂRII TRATATULUI DE PACE CU PUTERILE ALIATE ŞI ASOCIATE (1947) [html]
9. CONVENŢIA DE COLABORARE CULTURALĂ ÎNTRE ROMĂNIA ŞI UNGARIA (1947) [html]
10. CONSTITUŢIA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE (extrase) 1948 [html]
11. CONSTITUŢIA REPUBLICII POPULARE ROMÂNE (extrase) 1952 [html]
12. CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA (extrase) 1965 [html]
13. LEGEA EDUCAŢIEI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI NR. 28 (extrase) 1978 [html]
3. 1989-2001
1. Manifest des Demokratischen Verbandes der Banater Ungarn (BMDSZ) vom 24. Dezember 1989 [html]
2.DEMOKRATISCHER VERBAND DER UNGARN IN RUMÄNIEN (RMDSZ). MANIFEST DES PROVISORISCHEN VERWALTUNGSAUSSCHUSSES VOM 25. DEZEMBER 1989 [html]
3. Programm des Demokratischen Verbandes der Ungarn in Rumänien (RMDSZ) vom 22. April 1990 (Auszüge) [html]
4. Kongressbeschluss des Demokratischen Verbandes der Ungarn in Rumänien (RMDSZ) vom 22. April 1990 [html]
5. Programm des Demokratischen Verbandes der Ungarn in Rumänien (RMDSZ) vom 16. Januar 1993 [html]
6. Die Beschlüsse des III. Kongresses des Demokratischen Verbandes der Ungarn in Rumänien (RMDSZ) vom 17. Januar 1993 (Auszüge) [html]
8. MEMORANDUM of the Democratic Alliance of Hungarians in Romania (DAHR) on Minority Culture, addressed to Mr. Marin Sorescu, Minister for Cultural Affairs, Bucharest [html]
9. Die Beschlüsse des IV. Kongresses des Demokratischen Verbandes der Ungarn in Rumänien (RMDSZ) vom 26.-28. Mai 1995 [html]
11. MEMORANDUM ON THE OBJECTIONS AND REQUIREMENTS OF THE DEMOCRATIC ALLIANCE OF HUNGARIANS IN ROMANIA ON MINORITY-LANGUAGE EDUCATION IN ROMANIA, WITH EMPHASIS ON THE HUNGARIAN COMMUNITY (JANUARY 1994) [html]
12. Democratic Alliance of Hungarians in Romania (RMDSZ/DAHR). STATEMENT on the Freedom of Speech [html]
13. MEMORANDUM of UNDERSTANDING between the Government of Romania and the Government of the Republic of Hungary concerning the Law on Hungarians Living in Neighbouring Countries and issues of bilateral co-operation [html]
4. 1990-2001
1. Constitutia Romaniei 1991 [html]
2. LEGE Nr. 27 din 26 aprilie 1996 a partidelor politice [html]
3. Lege nr. 215 din 23 aprilie 2001 administraţiei publice locale [html]
4. LEGE Nr. 84 din 24 iulie 1995 Legea învăţământului [html]
Részletes tartalom [html]