nyomtat

megoszt

Maros-Torda megyei olvasókönyv.
Pál-Antal Sándor – Sebestyén Mihály (összeáll.)
Katalóguscédula:
Cím: Maros-Torda megyei olvasókönyv.
Szerző: Pál-Antal Sándor – Sebestyén Mihály (összeáll.)

Megjelenési adatok:
Elektronikus kiadvány, 2019.
Kategória: SZÉKELY HONISMERETI TÁR
Tartalom:
Pál-Antal Sándor: Marosszék – Maros-Torda vármegye bevezetés [pdf, 1032.8k]

RÖVID FÖLDRAJZI ISMERTETÉS

Szeghalmi Gyula: Maros-Torda vármegye. A Maros vízkörnyéke. In Szeghalmi Gyula: Erdélyi vármegyék. (A történelmi Erdély). Kiadja a Magyar Városok Monográfiája kiadóhivatala. Budapest, 1942., 379–380, 470–478. [pdf, 4999.7k]

Balás Árpád: Maros megye általános jellemzése. In uő (szerk.): Barangolás a Székelyföldön 2. Maros megye. Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999, 8–22. [pdf, 5631.7k]

Pál-Antal Sándor: A Maros-parti város. In uő: Marosvásárhely vízellátás-története. Mentor Könyvek Kiadó, Marosvásárhely, 2018, 11–12.

MAROS-TORDA VÁRMEGYEI KRÓNIKA

Benkő József: A székelyek és földjük általában. In uő: Erdély vagy Erdélyi Nagyfejedelemség. (1778). Kiadja magyar nyelven Szabó György fordításában a Székely Nemzeti Múzeum – Tortoma Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2014. 552–557. (részlet)

Kakucs Lajos: A székelység útja Nyárádmentéig. In uő: Nyárádremete. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2008., 27–32. [pdf, 2736.9k]

Pál-Antal Sándor: A székely székek kialakulása. In uő: Székely önkormányzat-történet. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2002., 48–58. [pdf, 1308.8k]

Baranyai Decsi (Csimor) János (1560–1601): Havaselvi hadjárat és a székelyek „véres farsangja”. In Emlékezésül hagyott írások. Erdélyi magyar emlékírók. Válogatta és jegyzetekkel ellátta: Veress Dániel. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár–Cluj-Napoca, 1983., 196–213. [pdf, 7485.5k]

Pál-Antal Sándor: Marosszék önkormányzata a 17. században. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 1996. évi konferenciáján elhangzott előadás írott változata. In Radics Kálmán (szerk.): Vármegyék és szabad királyi kerületek. I–II. Debrecen, 2001., 257–280. /A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 27. sz./ [pdf, 2062.8k]

Benkő József: Marosszék. In uő: Erdély vagy Erdélyi Nagyfejedelemség (1778) Kiadja magyar nyelven Szabó György fordításában a Székely Nemzeti Múzeum – Tortoma Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2014., 655–659. (részlet) [pdf, 1081.9k]

Benkő József: A felső kerületről (Szászrégen és környéke 1778-ban) In uő: Erdély vagy Erdélyi Nagyfejedelemség. (1778). Kiadja magyar nyelven Szabó György fordításában a Székely Nemzeti Múzeum – Tortoma Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2014., 446–451. (részlet) [pdf, 1291.3k]

Pál-Antal Sándor: Marosszék címeres pecsétje. In Címer és pecsét a Székelyföldön. Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont – Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2012., 123–129. [pdf, 1782.2k]

Sigmirean, Cornel: O poartă de acces a spiritului occidental. In Cornel Moraru (ed.): Un destin istoric. Biserica Română Unită. Tg-Mureş, 1999, 256–259. [pdf, 814.6k]

Dr. Pál-Antal Sándor: Instituţii bisericeşti ortodoxe şi greco-catolice din scaunul Mureş între anii 1699–1848. In Ioan Ranca Arhivist și istoric la 80 de ani. Ediție îngrijită de: Dr. Ioan Lăcătușu și Dr. Liviu Bor. Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2012, 199–216.

Pál-Antal Sándor: Honvédség szervezése Marosszéken, 1848 őszén (In Székelyföld. III. Évf. 9. sz. (1999. szeptember), 52–62. Újra közölve: Pál-Antal Sándor: A Székelyföld és városai. Történelmi tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003, 267–276.)

Kakucs Lajos: Az 1848–49-es román–magyar megegyezés a Felső-Nyárádmentén. In uő: Nyárádremete. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2008., 38–44. [pdf, 2515.5k]

Ráduly János: Székely békességlevelek (1803–1837) Részletek. Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2008., 17–24, 25–28. [pdf, 4755.3k]

Pál-Antal Sándor: A székely megyék pecséthasználata 1876–1918 között. In uő: Történelmi szimbólumaink. Székelyföldi pecsétek. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2014., 84–87. (részlet) [pdf, 962k]

Ploeșteanu, Grigore: Opțiuni politice ale românilor din Târgu-Mureș și Scaunul Mureș în anii 1860-1867. Anuarul Arhivelor Mureșene. II, Tîrgu Mureș, 2003, 148–164. [pdf, 1824.8k]

Sigmirean, Cornel: Studenţi români din Reghin şi localităţile apropiate la universităţile din Europa Centrală şi de Vest. In Grigore Ploeşteanu – Marin Şara (coord.): Reghinul cultural. Studii şi articole, V. Reghin, 2001., 203–213. [pdf, 1134.2k]

Zepeczáner Jenő: Maros-Torda megye fürdőélete a dualizmus korában. In Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt (szerk.): A Maros megyei magyarság történetéből. Tanulmányok. 3. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012., 274–303. [pdf, 5203.8k]

Gidó Csaba: Egy megszűnt vasútvonal-hálózat emlékére. Keskenyvágányú vicinális kiépítése Maros-Torda vármegyében In Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt (szerk.): A Maros megyei magyarság történetéből. Tanulmányok. 3. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2012., 75–89.) [pdf, 1617.9k]

Tatu, Alexiu: Aspecte ale participării comunelor din județul Mureș-Turda la primul război mondial. (In Lăcătușu Ioan dr. (coord.) Liviu Boar la 60 de ani – Arhivist, istoric, profesor. Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2011, 401–408.) [pdf, 1005.7k]

Koszta István: Honvédek a Bekecs-tetőn 1916-ban. In Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt (szerk.): A Maros megyei magyarság történetéből. 4. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2016., 101–116.)

Józsa András: A sóvidéki felkelés 1919 tavaszán. In Pál-Antal Sándor (szerk.): A Maros megyei magyarság történetéből. 2. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2001., 275–290.) [pdf, 7170.6k]

Bözödi György: Két példa. Pusztuló vidékek. A Dózsák faluja. In uő: Székely bánja. Magvető, Budapest, 1985., 238–240, 241–246, 250–259.) [pdf, 6484.2k]
Opriș, Gh. Ilarie: Organizarea învățământului de stat românesc după 1 Decembrie 1918 în județul Mureș-Turda. Anuarul Arhivelor Mureșene. III, Tîrgu Mureș, 2004., 191–195. [pdf, 877.8k]
Păcurar, Ramona-Carmen: Comunitatea românească și biserica greco-catolică din Miercurea Nirajului. Anuarul Arhivelor Mureșene. II, Tîrgu Mureș, 2003., 238–248. [pdf, 1257.3k]
Bernád Dénes – László Márton: Légitámadás a szászrégeni repülőtér ellen. Egy eseménydús háborús nap kronológiája. Haditehnika. 2004. 3., 58–61., illetve 2004. 4., 62–67.
B. Kovács András: Marosvásárhely hőse. Mikó Gábor vesszőfutása. Az MNSz érdekvédelmi illetékessége. In uő: Szétszabdalt Székelyföld. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006., 269–280. [pdf, 4718k]
László Márton: Kulák-gyilkosság Vadadon 1950-ben. In Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt (szerk.): A Maros megyei magyarság történetéből. Tanulmányok. 3. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2012., 131–140. [pdf, 1204.5k]
Bodolai Gyöngyi: „Egymás terhét hordozzátok!” In Ötvös József – Berekméri Árpád-Róbert – Gálfalvi Ágnes (szerk.): Protestáns Marosvásárhely. Dokumentum Egyesület – Lector Kiadó, Marosvásárhely, 2018., 160–166.
Léstyán Ferenc: A szerzetesrendek sorsa és szerepe az ellenállásban. In uő: Erdélyi Szibéria. Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség, 2003., 207–210. [pdf, 729.2k]
Sepisszéki Nagy Balázs: Mezőbánd; Nyárádremete; Gyulakuta; Kelementelke; Mikháza. In uő: A Székelyföld falvai a huszadik század végén. IV. Marosszék. Aranyosszék. Nap Kiadó, h. n., 2006., 75–80, 252–257, 263–265, 365–370, 372–375.)
[pdf, 9921.9k]

MAROSVÁSÁRHELYI KRÓNIKÁK
Pál-Antal Sándor: Visszapillantás Marosvásárhely múltjára. In uő: Marosvásárhely vízellátás-története. Mentor Könyvek Kiadó, Marosvásárhely, 2018., 13–24. [pdf, 880.1k]
Borsos Sebestyén krónikája. In Marosszéki krónikák. I. Válogatta és sajtó alá rendezte Sebestyén Mihály. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2010., 43–45., 56–63. (részlet) [pdf, 3690.6k]
Nagy Szabó Ferenc memorialéja. „Marosvásárhely pusztulása.” In Marosszéki krónikák. I. Válogatta és sajtó alá rendezte Sebestyén Mihály. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2010., 123–130. (részlet) [pdf, 2764.2k]
Kővári László: A marosvásárhelyi vár. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 98–100. [pdf, 1650.3k]
Dobozi, Milandolina-Beatrice: Inedit – Mihai Viteazul și oraşul Tg-Mureş. Anuarul Arhivelor Mureșene. Serie Nouă Nr. III (VII). Tîrgu Mureș, 2014., 271–273. [pdf, 809.2k]
Pál-Antal Sándor: Marosvásárhely – a szabad királyi város. Kézirat, a Marosvásárhelyi Borsos Tamás Egyesület 2016. április 29-én tartott ülésszakán elhangzott előadás szövege. [pdf, 716.1k]
Pál-Antal Sándor: Kié volt Marosvásárhely első pecsétje? Népújság, 2015. március 15. (részlet) [pdf, 654.7k]
Szabó T. Attila: A Marosvásárhelyi Sorok és a Marosvásárhelyi Glosszák. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 145–147. [pdf, 1671.4k]
Pál-Antal Sándor: Vásárhelyi várvédelem 1658-ban? In uő: A Székelyföld és városai. Történelmi tanulmányok és közlemények. Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely, 2003., 46–50. [pdf, 693.9k]
Enyedi Lakatos Márton: Emlékezetnek könyve. „1672. Marosvásávhelyi pártütés”. In Marosszéki krónikák. I. Válogatta és sajtó alá rendezte Sebestyén Mihály. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2010., 388–394. [pdf, 2578.7k]
Sebestyén Mihály: Viszálykodó Vásárhely In uő: Múlt és múlt. Impress kiadó, Marosvásárhely, 1995., 21–35. [pdf, 9563.9k]
Márki Sándor: Az utolsó fejedelmi beiktatás Erdélyben. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 101–106. [pdf, 3074.7k]
Pál-Antal Sándor: Rákóczi és Marosvásárhely. In Évfordulós Tanácskozások 2002–2004. Kiadja az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesültet Partiumi Alelnöksége és a Szatmárnémeti Kölcsey Kör. Szatmárnémeti, 2005., 278–285. (részlet) [pdf, 736k]
Pál-Antal Sándor: A boszorkányüldözés alkonya Marosvásárhelyen. In uő: Marosvásárhely története. I. A kezdetektől 1848-ig. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2009., 185–192. [pdf, 760.3k]
Benkő József: Marosvásárhely város. In uő: Erdély vagy Erdélyi Nagyfejedelemség. című munkájából, amely először latin nyelven jelent meg 1778-ban. Kiadja magyar nyelven Szabó György fordításában a Székely Nemzeti Múzeum – Tortoma Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2014., 656. [pdf, 655.8k]
Pál-Antal Sándor: Bodor Péter és a bankóhamisítás. Népújság, 2015. május 29., június 5. [pdf, 721.6k]
Berekméri Árpád-Róbert: A református temető a 17–18. században. In Ötvös József – Berekméri Árpád-Róbert – Gálfalvi Ágnes (szerk.): Protestáns Marosvásárhely. Dokumentum Egyesület – Lector Kiadó, Marosvásárhely, 2018., 195–199. [pdf, 687.3k]
Pál-Antal Sándor: A katolikus oktatás Marosvásárhelyen. In Csurgai Horváth József – Demeter Zsófia – Vízi László Tamás (szerk.): Laudatio et Salutatio. Tanulmányok Farkas Gábor születésnapjára. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata – Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 2004., 347–362. [pdf, 926.3k]
Pál-Antal Sándor: Közegészségügy és szociális gondoskodás a 18–19. századi Marosvásárhelye. Népújság. 2010. május 8–június 12-i lapszámok. [pdf, 803.8k]
Pál-Antal Sándor: Örmények Marosvásárhelyen. In Puskás Attila – Szász Ávéd Rózsa (szerk.): Örmények a magyar kultúráért. Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület, Gyergyószentmiklós, 2013., 13–33. [pdf, 775.5k]
Pál-Antal Sándor: Urbanizáció a régi Marosvásárhelyen. A 19. század eleji város képe. Népújság, Színes világ melléklet, 2010. február 13. [pdf, 667.7k]
Pál-Antal Sándor: Művelődés élet Marosvásárhelyen a Bolyaiak korában. In A tér úttörője. Bolyai János emlékév. Marosvásárhely, 2002. Tanulmányok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003., 53–66. [pdf, 826.4k]
Sebestyén Mihály: Oktatási állapotok Marosvásárhelyen a két Bolyai korában. In A tér úttörője. Bolyai János emlékév. Marosvásárhely, 2002. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003., 43–52. [pdf, 763.4k]
Pál-Antal Sándor: Képviselő választások Marosvásárhelyen 1848 júniusában. Kézirat, az EME Marosvásárhelyi Fiókegyesülete és a Borsos Tamás Egyesület 2017. november 18-án, Marosvásárhelyen tartott konferenciáján elhangzott előadás. [pdf, 719.3k]
Pál-Antal Sándor: Marosvásárhely fekete novembere. Kézirat, az EME marosvásárhelyi fiókja és a Marosvásárhelyi Borsos Tamás Egyesület tudományos ülésszakán, 2018. december 15-én elhangzott előadás. [pdf, 815k]
Ranca, Ioan: Captivitatea lui Florian Micaș la Târgu Mureș în anul 1848. Marisia. VII, Muzeul Județean Mureș, Tîrgu-Mureș, 1977., 141–156. [pdf, 1704.7k]
Tonk Sándor: A marosvásárhelyi református kollégium múltjából. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 113–122. [pdf, 4999.8k]
Pál-Antal Sándor: Jogakadémia Marosvásárhelyen In Draskóczy István – Varga Júlia – Zsidi Vilmos (szerk.): Universitas – Historia. Tanulmányok a 70 éves Szögi László tiszteletére. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, 2018., 379–390. [pdf, 857.6k]
Tolnai Lajos: A marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 222–223. [pdf, 1271.9k]
Kuszálik Péter – Zalányi Gyula: A színházépítés gondjai és a színügy pártolása. In uők: Páholy és karzat. Marosvásárhely színi élete a 19. század második felében. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2013., 158–177. [pdf, 6434.4k]
Bauer, Alexandru: Două monumente de arhitectură religioasă românească din Tîrgu–Mureș de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Studii și materiale. Vol. III-IV. Muzeul Județean Mureș, Tîrgu-Mureș, 1972., 231–247. [pdf, 1674k]
Pál-Antal Sándor: A polgármester. In Fodor János et al.: Bernády, a városépítő. Alutus – Csíkszereda, 2015., 97–111. (részlet) [pdf, 872.4k]
Pál-Antal Sándor: Menekültek Marosvásárhelyen 1916-ban. In Garda Dezső (szerk.): Az 1916. augusztusi katonai betörés és Székelyföld. Tanulmányok. Status Kiadó, Csíkszereda, 2018., 141–147. [pdf, 704.4k]
Sebestyén Mihály: Marosvásárhelyi hétköznapok 1918-ban. In Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt (szerk.): A Maros megyei magyarság történetéből. 4. Mentor Könyvek, Marosvásárhely, 2016., 141–154. (részlet) [pdf, 920k]
Ploeșteanu, Grigore: Activitatea despărțământului Tîrgu-Mureș al ASTREI (până la 1918). Anuarul Arhivelor Mureșene. I, Tîrgu Mureș, 2002., 167–180. [pdf, 1558.4k]
Benczel Béla: Targu Mures metamorfózisa. In Győri Illés István (szerk.): Metamorphosis Transylvaniae. (Országrészünk átalakulása. 1918–1936.) Új Traszilvánia, Kolozsvár, 1937, 171–179. [pdf, 3789.2k]
Pană, Virgil: Un moț primar la Tîrgu-Mureș… In dr. Ioan Lăcătușu (coord.): Liviu Boar la 60 de ani – Arhivist, istoric, profesor. Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2011., 433–450. [pdf, 1796.9k]
Bosoancă, Traian: Aspecte din viața politică a municipiului Târgu-Mureș în perioada interbelică (1919–1940) Anuarul Arhivelor Mureșene. II, Tîrgu Mureș, 2003., 195–216. [pdf, 2193.4k]
Pană, Virgil: Emil Dandea – proiecte culturale. Înființarea Muzeului de arheologie și etnografie din Târgu-Mureș. In dr. Ioan Lăcătușu (coord.): Ioan Ranca la 80 de ani – Arhivist și istoric. Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2012., 381–390. [pdf, 1171.2k]
Csekme István: Diákéletünk egy nap tükrében. In uő: Diákélet, diákdalok, a marosvásárhelyi Református Kollégiumban, az 1920-as években. Custos kiadó, Marosvásárhely, 1995., 10–13, 15–18, 20–21, 24–28, 29–37. [pdf, 8911k]
Gulyás Károly: Vásárhelyi zenélőkút. In Erős várunk 1557–1993. Kollégiumi emlékkönyv Marosvásárhely. Custos Kiadó, Marosvásárhely, 1993., 125–127. [pdf, 1604.9k]
Bíró József: A marosvásárhelyi képtár. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 277–286. [pdf, 5126.8k]
Pál-Antal Sándor: A kétnyelvű utcanév használat múltja Marosvásárhelyen. In Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály és a Csíki Székely Múzeum közös rendezésében tartott vándorgyűlés előadás-gyűjteménye – 1997. szeptember 12. Csíkszereda, 1999. 45–50.; valamint Pál-Antal Sándor: A Székelyföld és városai. Történelmi tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003. 98–107. [pdf, 770.1k]
Man, Ioan-Eugen: Unele sugestii de sistematizare a orașului Tîrgu-Mureș din anul 1935. Anuarul Arhivelor Mureșene. Serie Nouă NR. IV (VIII), Tîrgu Mureș, 2015., 201–210. [pdf, 1564k]
László Márton: Ifj. Lányi Oszkár 1944. december 20-i levele Felszeghy Margithoz. Anuarul Arhivelor Mureșene. Serie Nouă, nr. I (V), Arhivele Naționale Județul Mureș – Asociația Arhiviștilor „David Prodan”, Tîrgu-Mureș, 2012., 318–335. [pdf, 803.3k]
Sigmirean, Cornel: Evreii din Târgu Mureș. Ghetou și Holocaust. In Antonio Faur (coord.): Evrei în lagăre și ghetouri din Europa în timpul celui de al Doilea Război Mondial. Editura Academia Română – Centru de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015., 71–90. [pdf, 870.6k]
Costea, Simion: Din istoria Târgu-Mureșului: aspecte ale evoluției sale politico-sociale demografice și economice în perioada 1944-1989. Anuarul Arhivelor Mureșene. III, Tîrgu Mureș, 2004., 255–272. [pdf, 1856.5k]
Pál-Antal Sándor: 1956 ősze Marosvásárhelyen. In Benkő Levente (szerk.): Hatvan évvel a magyar forradalom után. A Kovászna megyei Volt Politikai Foglyok Szövetsége által szervezett ülésszak előadásai. Sepsiszentgyörgy, 2016. szeptember 1–2. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2016., 109–115. (részlet) [pdf, 713.2k]
Pál-Antal Sándor: 1956 – marosvásárhelyi áldozatok. Kézirat, előadás elhangzott az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60 éves évfordulójára az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület szervezésében megtartott megemlékező ülésszakon 2018. október 20-án. [pdf, 648.6k]
Sipos Lajos: Marosvásárhelyi épületek. A Sas gyógyszertár. Balogh József vasöntő háza. Staibl Antal kizárólagos festéküzlete. Révész Béla háza. A Patrovits villa. In uő: Marosvásárhelyi mesélő házak. Difprescar, Marosvásárhely, 1999., 26–28., 28–30., 34–37., 54–58., 98–101. [pdf, 6795.4k]
Bözödi György. Az eltűnt marosvásárhelyi szobrok. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 375–378. [pdf, 1836.3k]
Jánosházy György: A Székely Színház öröksége. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 389–392. [pdf, 2018.4k]

SZEMÉLYISÉGEK
Balás Árpád Pál: Nyárády Erazmus Gyula, a botanikus (1881–1966) In Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt (szerk.): Teremtő életek, marosvásárhelyi személyiségek. Tanulmányok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011., 11–18. [pdf, 752k]
Bajza József: Teleki Sámuel és a Teleki-téka. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 148–150. [pdf, 1901.4k]
Benkő Samu: Jakab Elek emlékezete. In uő: A helyzettudat változásai. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1977., 283–288. [pdf, 2692.3k]
Berekméri Árpád-Róbert: Tóthfalusi József (1869–1940). In Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt (szerk.): Teremtő életek, marosvásárhelyi személyiségek. Tanulmányok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011., 29–40.) [pdf, 816.3k]
Chiorean, I.: Josef Haltrich. In Chiorean, Ioan – Kocziany, Ladislau – Nițu, Valeriu – Ploeșteanu, Grigore: Profiluri mureșene. Vol. I, Tîrgu-Mureș, 1971., 131–140. [pdf, 1841.6k]
Chiorean, I.: Constantin Roman-Vivu. In Chiorean, Ioan – Kocziany, Ladislau – Nițu, Valeriu – Ploeșteanu, Grigore: Profiluri mureșene. Vol. I, Tîrgu-Mureș, 1971., 119–130. [pdf, 1762.8k]
Chiorean, I.: Ioan Oros (Rusu). In Chiorean, Ioan – Kocziany, Ladislau – Nițu, Valeriu – Ploeșteanu, Grigore: Profiluri mureșene. Vol. I, Tîrgu-Mureș, 1971., 153–164. [pdf, 3229.2k]
Deé Nagy Anikó: A református főember, gróf széki Teleki Sámuel. In Ötvös József – Berekméri Árpád-Róbert – Gálfalvi Ágnes (szerk.): Protestáns Marosvásárhely. Dokumentum Egyesület – Lector Kiadó, Marosvásárhely, 2018., 59–62. [pdf, 669.1k]
Farczády Elek: Bolyai Farkas élete és munkássága In Bolyai Farkas 1856–1956. Emlékkönyv Bolyai Farkas halálának 100. évfordulójából. Magyar Autonóm Tartomány Néptanácsa Végrehajtó Bizottságának kiadása, Marosvásárhely, 1957, 11–23. [pdf, 2212.7k]
Fogarasi Sámuel: Marosvásárhelyi professzor az emlékezés tükrében – Kovásznai Sándor. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 123–124. [pdf, 1041.4k]
Jancsó Elemér: Köteles Sámuel. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 160–162. [pdf, 1609.3k]
Makkai Sándor: A két Bolyai tragikuma. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 208–213. [pdf, 3059.7k]
M. Kiss Pál: Két kortárs: Bordy András. Piskolty Gábor. In Erős várunk 1557–1993. Kollégiumi emlékkönyv Marosvásárhely. Custos Kiadó, Marosvásárhely, 1993., 146–152. [pdf, 3684.8k]
Nemes Gyula: Dr. Szenner József politikai munkássága. In Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt (szerk.): Teremtő életek, marosvásárhelyi személyiségek. Tanulmányok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011., 89–96. [pdf, 782.1k]
Nițu, Valeriu: Alexandru Papiu Ilarian. In Chiorean, Ioan – Kocziany, Ladislau – Nițu, Valeriu – Ploeșteanu, Grigore: Profiluri mureșene. Vol. I, Tîrgu-Mureș, 1971., 165–178. [pdf, 2625.3k]
Oláh Gál Róbert: Bolyai János és Marosvásárhely In uő: Erdélyi tájakon a Bolyaiak nyomában. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2009., 77–88. [pdf, 2009.6k]
Ötvös József: Csiha Kálmán református püspök. In In Ötvös József – Berekméri Árpád-Róbert – Gálfalvi Ágnes (szerk.): Protestáns Marosvásárhely. Dokumentum Egyesület – Lector Kiadó, Marosvásárhely, 2018., 84–89. [pdf, 680.2k]
Pál-Antal Sándor: Bodor Péter, a székely ezermester ([1783]–1849) In uő: Mesterségem címere: Bodor Péter egy zseniális székely elme. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2015. (összegzés) [pdf, 697.5k]
Pál-Antal Sándor: Mátyus István orvos nemessége. In Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt (szerk.): Teremtő életek, marosvásárhelyi személyiségek. Tanulmányok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011., 113–124. [pdf, 838k]
Pál-Antal Sándor: Topler Simon, a képviselő (1806–1852) In Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt (szerk.): Teremtő életek, marosvásárhelyi személyiségek. Tanulmányok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011., 157–162. [pdf, 693.8k]
Péter Mihály: Csőgör Lajos (1904–2003) In Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt (szerk.): Teremtő életek, marosvásárhelyi személyiségek. Tanulmányok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011., 173–186. [pdf, 925.8k]
Ploeșteanu, Grigore: Iosif Viola. In Chiorean, Ioan – Kocziany, Ladislau – Nițu, Valeriu – Ploeșteanu, Grigore: Profiluri mureșene. Vol. I, Tîrgu-Mureș, 1971., 47–52.) [pdf, 1353.4k]
Ploeșteanu, Grigore – Chiorean, Ioan: O prezență memorabilă – Avram Iancu la Tîrgu-Mureș. In Chiorean, Ioan – Kocziany, Ladislau – Nițu, Valeriu – Ploeșteanu, Grigore: Profiluri mureșene. Vol. II, Tîrgu-Mureș, 1973., 5–16. [pdf, 2447k]
Ploeșteanu, Grigore: Partenie Trombitaș. In Chiorean, Ioan – Kocziany, Ladislau – Nițu, Valeriu – Ploeșteanu, Grigore: Profiluri mureșene. Vol. I, Tîrgu-Mureș, 1971., 91–102. [pdf, 2537.2k]
Dr. Rácz Gábor – dr. Rácz-Kotilla Erzsébet: Professzor emeritus Dr. Kopp Elemér (1890–1964) In Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt (szerk.): Teremtő életek, marosvásárhelyi személyiségek. Tanulmányok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011., 187–194. [pdf, 1634.3k]
Sigmirean, Cornel: Gheorghe Șincai-student la Roma și Viena. In Gheorghe Șincai sub semnul luminilor. Antologie de texte și bibliografie de și despre Gheorghe Șincai, alcătuită de Dimitrie Poptămaș. Editura Vatra Veche, Târgu Mureș, 2016., 356–364. [pdf, 782.1k]
Sigmirean, Cornel: Slujitor al bisericii şi al neamului. In Grigore Ploeşteanu – Dimitrie Poptămaş (ed.): Elie Câmpeanu. Omul şi faptele. Tîrgu Mureș, 26–34. [pdf, 4837.9k]
Simon Zsolt: Göcsi Máté, az első marosvásárhelyi református püspök. In Ötvös József – Berekméri Árpád-Róbert – Gálfalvi Ágnes (szerk.): Protestáns Marosvásárhely. Dokumentum Egyesület – Lector Kiadó, Marosvásárhely, 2018., 46–50. [pdf, 723.9k]
Spielmann József: Gecse Dániel. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 163–165. [pdf, 1823.6k]
Dr. Spielmann József: Szotyori József (1767–1833). In Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt (szerk.): Teremtő életek, marosvásárhelyi személyiségek. Tanulmányok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011., 241–262.) [pdf, 982.1k]
Szentimrei Jenő: Petelei. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 229–234. [pdf, 2888.3k]
Szöllősi Árpád: Miskolczy Dezső Marosvásárhelyen. In: uő: Viharban. Száz éve született Miskolczy Dezső. Procardia, Marosvásárhely, 32–38. [pdf, 3183.9k]
Tamási Zsolt-József: Jaross Béla, Marosvásárhely apátplébánosa. In Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt (szerk.): Teremtő életek, marosvásárhelyi személyiségek. Tanulmányok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011., 277–304. [pdf, 1155.3k]
Weszely Tibor: Vályi Gyula (1855–1913). In Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt (szerk.): Teremtő életek. Marosvásárhelyi személyiségek. Tanulmányok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011., 305–312. [pdf, 779.9k]
Zepeczaner Jenő: Zarándi Knöpfler Vilmos, a tudós marosvásárhelyi orvos. In Pál-Antal Sándor – Simon Zsolt (szerk.): Teremtő életek: Marosvásárhelyi személyiségek. Tanulmányok. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2011., 313–326. [pdf, 898.9k]
Vita Zsigmond: Aranka György, Erdély Kazinczyja. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 153–159. [pdf, 3914k]
Kocziány Ladislau: Aranka György. In Chiorean, Ioan – Kocziany, Ladislau – Nițu, Valeriu– Ploeșteanu, Grigore: Profiluri mureșene. Vol. I., Tîrgu-Mureș, 1971, 41–46. [pdf, 1019.7k]

GYALOGLATOK
Bányai János: A Maros mentén felfelé. In Dávid József (szerk.): Székelyföld írásban és képben. „Kaláka” könyvkiadó vállalat – „Élet” Irodalmi és Nyomda Rt., Budapest, 1941., 150–154. [pdf, 810.7k]
Biró József: A sáromberki Teleki kastély. In uő: Erdély beszélő kövei. Sajtó alá rendezte Sas Péter, Kriterion, Kolozsvár, 2008, 123–125. [pdf, 1609.9k]
Hankó Vilmos: Maros-völgyén fölfelé. In uő: Székelyföld. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedés bizománya, Budapest, 1896., 331–339. [pdf, 2954.3k]
Hankó Vilmos: Barangolások a Nyárád- és a Küküllő völgyén. In uő: Székelyföld. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedés bizománya, Budapest, 1896., 346–350. [pdf, 2123.2k]
Hunfalvy János: Marosvásárhely s a székelyek. In uő: Marosvásárhely és Erdély eredeti képekben. II. szakasz: Erdély. Lange Gusztáv György kiadása, Darmstadt, 1864. 124–129. [pdf, 3597.3k]
Hunfalvy János: Gernyeszeg és Vécs. In uő: Marosvásárhely és Erdély eredeti képekben. II. szakasz: Erdély. Lange Gusztáv György kiadása, Darmstadt, 1864. 132–134. [pdf, 2826.9k]
Kelemen Lajos: Szentgerice. In uő: Művészettörténeti tanulmányok. II. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1982, 177–179. [pdf, 1633.6k]
Kelemen Lajos: Nyárádszereda. In uő: Művészettörténeti tanulmányok. II. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1982, 180–182. [pdf, 1559.3k]
Kelemen Lajos: Csokfalva és unitárius egyháza múltjából. In uő: Művészettörténeti tanulmányok. II. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1982, 183–186. [pdf, 1251.6k]
Kelemen Lajos: A marosvécsi vár. In uő: Művészettörténeti tanulmányok. II. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1982, 187–193. [pdf, 3140.1k]
Kós Károly dr.: A nyárádszeredai nagyvásárok. In uő: Tájak, falvak, hagyományok. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1972, 362–365. [pdf, 1963.7k]
Kőváry László: Mikháza. In uő: A Székelyhonról. Kolozsvár, 1842., 41–42., [külső hivatkozás]
Kőváry László: Makfalva. In uő: A Székelyhonról. Kolozsvár, 1842., 43–48., [külső hivatkozás]
Kőváry László: Sz. Gerlicze. In uő: A Székelyhonról. Kolozsvár, 1842., 197–198., [külső hivatkozás]
Orbán Balázs: Kelemen havas. In uő: A székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. II. kötet: Csíkszék. Ráth Mór Bizománya, Pest. 1869. 140–144. [pdf, 799k]
Orbán Balázs: Szováta és környéke. In uő: A Székelyföld leirása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismei szempontból. IV. kötet: Marosszék. Ráth Mór Bizománya, Pest, 1870., 13–16. [pdf, 755.8k]
Orbán Balázs: Selye és a Bekecs. In uő: A Székelyföld leirása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismei szempontból. IV. kötet: Marosszék. Ráth Mór Bizománya, Pest, 1870., 79–83. [pdf, 783.3k]
Orbán Balázs: Tovább utazás a Székely-Mezőségen. In uő: A Székelyföld leirása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismei szempontból. IV. kötet: Marosszék. Pest, 1870., 200–207. [pdf, 729.6k]
Schmidt Imre dr: Szászrégen. In Dávid József (szerk.): Székelyföld írásban és képben. „Kaláka” könyvkiadó vállalat – „Élet” Irodalmi és Nyomda Rt., Budapest, 1941., 164–166. [pdf]
Sebestyén Mihály: Marosvásárhely – soha már. In Csepreghy András – Csepreghy Henrik: Üdvözlet Marosvásárhelyről. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2002., 7–12. [pdf, 724.6k]
Teleki József gróf: Marosszék, Marosvásárhely. In uő: Úti jegyzések. Közli Domokos Pál Péter. Gloria Nyomdai Műintézet Rt., Kolozsvár, 1937., 13–17. [pdf]
Barabás Gyula: A székelyek fővárosa (részlet). In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 357–358.
Barabás László: Pünkösdi virágozás a marosszéki Mezőségen. In uő: Aranycsitkók, maszkurák, királynék. Erdélyi magyar dramatikus népszokások. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2000., 190–193. [pdf, 695.9k]
Barabás László: Kibédi legénypróba. In uő: Aranycsitkók, maszkurák, királynék. Erdélyi magyar dramatikus népszokások. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2000., 190–193. [pdf, 778.2k]
Barabás László: Egy székely betlehemes játék halála és feltámadása. In uő: Aranycsitkók, maszkurák, királynék. Erdélyi magyar dramatikus népszokások. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2000., 197–210. [pdf, 887.5k]
Berde Mária: Hogyan született meg ötven év alatt a Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság? In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 324–329. [pdf, 2985.4k]
Bodolai Gyöngyi: Táltos erő. In uő: Táltos erő. Riportok magyar szórványról. Világhírnév Kiadó, Kolozsvár, 2011., 80–98. [pdf, 881.1k]
Cs. Szabó László: Erdélyben (részlet). In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 368–370. [pdf, 1571k]
Csokonai Vitéz Mihály: Marosvásárhelyi gondolatok (vers). In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 109–110. [pdf, 1535k]
Farkas Árpád: A tökély kiszemeltje. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 207. [pdf, 639.2k]
Fodor János: A 70 éves Bernády – Egy városi ünnepség anatómiája. In Pál-Antal Sándor – Nagy Miklós Kund – Fodor János (szerk.): Bernády, a városépítő. Alutus – Csíkszereda, 2015., 425–436. [pdf, 831.4k]
Illyés Gyula: Székelyföldi tudósítás. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 393–395. [pdf, 1364.3k]
Illyés József: Az MSE huszonöt éves működésének története 1898–1923. In Societatea Sportivă din Tg. Mureş. – Az MSE huszonöt éves működésének története 1898–1923. MSE kiadása, Marosvásárhely-Tg. Mureş, 1924., 36–39. [pdf, 2123.5k]
Imreh István: A faluközösségről és a hagyományokról. In uő: A rendtartó székely falu. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973., 86–90., [pdf]
Józsa András: A Medve-tó születése. In uő: A Sóvidék és fürdői. Korond–Parajd–Szováta. Hazanéző Könyvek, Firtos Művelődési Egylet, Korond, 2002., 17–20. [pdf, 2100.1k]
Kakucs Lajos: A nyárádremetei feszület. In uő: Nyárádremete. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2008., 246–253. [pdf, 3380.8k]
Káli István: Akit a mezei nyúl szeret (novella). In uő: Megvárom a míg fütyül a feketerigó. Válogatott novellák. Mentor Könyvek, Marosvásárhely, 2017., 60–65. [pdf, 690.1k]
Káli István: Mit tud az a nagy sárga gép? (novella) In uő: Megvárom a míg fütyül a feketerigó. Válogatott novellák. Mentor Könyvek, Marosvásárhely, 2017., 41–49. [pdf, 697.4k]
Katona Szabó István: Az illúziók évei; Nemzetiségellenes fordulat a román államvezetésben. (Részletek a Marosvásárhelyi változások c. szövegből.) In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 418–430. [pdf, 6446.4k]
Kazinczy Ferenc: Erdélyi levél. (részlet) In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 151–152. [pdf, 628.4k]
Kelemen Lajos: Olvasástanulás, beiratkozás a Református Kollégiumba. In uő: Születtem Marosvásárhelyt. Komp-Press Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 1993., 43–48. [pdf, 2245.5k]
Kemény János: A Vásárhelyi Találkozó. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 353–354. [pdf, 1081.9k]
Koncz József: A székely vértanúk oszlopának felirata. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 199. [pdf, 657.9k]
Márai Sándor: Hamu és lélek. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 371–374. [pdf, 1803.2k]
Marosi Barna: A közművelődési ház; A III. emelet históriája. (Részletek az „Épült Dr. Bernády György polgármestersége idején” c. írásból.) In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 268–274. [pdf, 3250.5k]
Marosi Ildikó: Helikoni íróközösség. In uő: Az Erdélyi Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája 1924–1944. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979., 16–24. [pdf, 1147.4k]
Mentovich Ferenc: Unió-dal. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 171–172. [pdf, 753.6k]
Mikó Imre: Az új nemzedék. [A Vásárhelyi találkozóról.] In uő: Huszonkét év. Az erdélyi magyarság politikai története 1918. december 1-től 1940. augusztus 30-ig. Studium kiadása, Budapest, 1941. 190–193. [pdf]
Molter Károly: Marosvásárhely. In Erdélyi városképek. Madách-Posonium – Magyarok Világszövetsége. 1994., 129–176. [pdf, 18161.8k]
Molter Károly: Emlékezés a szabadság vértanúira. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 200–202. [pdf, 1738.7k]
Móra Ferenc: Marosvásárhelyi ünnepi könyv. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 333–334. [pdf, 1003.5k]
Oláh-Gál Róbert: Bolyai János feljegyzése Dózsa Györgyről. In uő: A Bolyaiak a mindennapok sodrában. Érdekességek a két Bolyairól. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2016., 84–92. [pdf, 1726k]
Pál-Antal Sándor: A mester és kútja. In uő: Mesterségem címere: Bodor Péter egy zseniális székely elme. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2015., 58–66. [pdf, 755.1k]
Pál-Antal Sándor: Az orgonakészítő művész. In uő: Mesterségem címere: Bodor Péter egy zseniális székely elme. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2015., 109–116. [pdf, 743.1k]
Pál-Antal Sándor: Kossuth a marosvásárhelyiek emlékezetében. In uő: A Székelyföld és városai. Történelmi tanulmányok és közlemények. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2003., 81–87. [pdf, 860.9k]
Petelei István: A marosvásárhelyi céhek házi szokásairól. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 235–240. [pdf, 2969.9k]
Petőfi Sándor levele hitveséhez. In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 197–198. [pdf, 1029.4k]
Sütő András: Maradok, másként nem tehetek (levél). In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 434–437. [pdf, 2377.5k]
Széffedin Sefket bey: Marosvásárhely (részlet). In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 254–255. [pdf, 1307.2k]
Szőcs Kálmán: Néha szeretnék Bolyai János lenni. In Erős várunk 1557–1993. Kollégiumi emlékkönyv Marosvásárhely. Custos Kiadó, Marosvásárhely, 1993., 105–113. [pdf, 2141.2k]
Tamási Áron: Hősökhöz nehéz időben (A Vásárhelyi Találkozó elnöki megnyitója) In Medvigy Endre (szerk.): Marosvásárhely és vártemploma. Budapest, 1990., 345–347. [pdf, 1769.4k]