nyomtat

megoszt

Korom és korona
SZENCZEI LÁSZLÓ
Katalóguscédula:
Cím: Korom és korona
Szerző: SZENCZEI LÁSZLÓ

Megjelenési adatok:
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973
Kategória: ROMÁNIAI MAGYAR ÍRÓK SOROZAT
Témakör: irodalom
Műfaj: regény
Készült az 1939-es kiadás (ERDÉLYI ENCIKLOPÉDIA, KOLOZSVÁR) szerző által átnézett szövege alapján
Az előszót írta Szemlér Ferenc
A borítólap Jónás György munkája

Megjelent a Magyar Népköztársaság és Románia Szocialista Köztársaság közös könyvkiadási megállapodása keretében.
A könyv szerkesztője: Botár Emma. Műszaki szerkesztő: Bálint Lajos. A megjelenés éve: 1973. Alak: 54X84/16.
Példányszám: 4000+60 fűzve, 4600+95 kötve. Papír: 63 g-os félfamentes és famentes. Kiadói ívek száma: 16,45.
Nyomdai ívek száma: 16,50+1 melléklet. Tizedes osztályozás nagy könyvtárak számára: 894 511–31, kis könyvtárak számára: 894 511–31.
Tiparul executat sub comanda nr. 353/1972, la Intreprinderea Poligrafică Cluj, str. Brassai nr. 5–7, Cluj, Republica Socialistă România.

„Az idő már erősen tavaszodott. Friss gyep verte fel az esőáztatta réteket, és a sár erjedt szaga gyantaillattal keveredett. A trágyadombok gőzölögtek a melegedő időben, és a baromfiak karicsálva bontogatták a ganajban pácolódó szalmaszálakat. Az utcán dagadozott a sár, és bugyborékolva szaladt kétfelé a szekerek nyomában. A boglyákat, zsindelytetőket meg a düledező kerítéseket feketére mosta az eső, és itt is, ott is zöldesen ütötte fel a fejét a penész. Az árkokban színültig állt a poshadó esővíz, s a békanyál már leheletnyi rozsdát vont a tetejére. A kecskegarádicsos, alacsony lankákról keskeny ösvények ereszkedtek le a kékre meszelt házacskák közé, melyeknek zsindelyes tetejét roskadozva hordták a görcsös faoszlopok.” AZ ELŐSZÓT ÍRTA SZEMLÉR FERENC
Tartalom:
Szemlér Ferenc: Előszó [html]

I. [html]
II. [html]
III. [html]
IV. [html]
V. [html]
VI. [html]
VII. [html]
VIII. [html]
IX. [html]
X. [html]
XI. [html]
XII. [html]
XIII. [html]
XIV. [html]
XV. [html]
XVI. [html]
XVII. [html]
XVIII. [html]
XIX. [html]
XX. [html]
XXI. [html]
XXII. [html]
XXIII. [html]
XXIV. [html]
XXV. [html]
XXVI. [html]
XXVII. [html]
XXVIII. [html]
XXIX. [html]
XXX. [html]
XXXI. [html]
XXXII. [html]